Rentabiliteit wegvervoer fors achteruit

24/06/2010 13:58

Panteia B.V.

Door de sterk verminderde bedrijvigheid in 2009 als gevolg van de economische crisis, is er een forse achteruitgang geboekt van de rentabiliteit bij de transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg. De gemiddelde rentabiliteit in het binnenlands vervoer in 2009 komt uit op -2,4%. In 2008 was dit -0,4%. In het grensoverschrijdend vervoer was de achteruitgang van de rendementen forser. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een dramatisch rendement van -5,7% (was in 2008: -3,3%) Dit blijkt uit onderzoek van NEA in opdracht van de NIWO.

Onder de rentabiliteitsnorm

De rentabiliteit is gedefinieerd als het netto-overschot in procenten van de gerealiseerde opbrengst. Deze definitie is in de loop der jaren gemeengoed geworden in de branche. De door NEA gehanteerde rentabiliteitsnorm van 5% voor een gezonde bedrijfsvoering wordt in 2009 gemiddeld genomen door de ondernemingen niet meer gehaald. Het gemiddeld hoogste rendement (2,7%) werd in 2009 behaald door de grote (binnenlandse)bedrijven. Het gemiddeld positieve rendement bij de grote bedrijven is voornamelijk te danken aan het rendement dat behaald wordt op andere aan transport gerelateerde logistieke activiteiten.

Vrachtprijzen onder druk

Door de afname van het vervoervolume in 2009 zijn de vrachtprijzen sterk onder druk gezet. In het 1e kwartaal 2010 is er een licht herstel waarneembaar van het vervoervolume. De noodzakelijke verhoging van de vrachtprijzen blijft hier echter bij achter. Op termijn is de verwachting dat als de toename van het vervoervolume zich doorzet, dat ook de vrachtprijzen omhoog gaan waardoor de huidige slechte rentabiliteitspositie zal verbeteren. Voor 2010 wordt, op basis van het eerste kwartaal 2010, in het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van -2,6% en voor het grensoverschrijdend vervoer -6,0%.

Verslechtering solvabiliteit vervoerbedrijven

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) daalde in 2009 ten opzichte van 2008. De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlandse vervoerbedrijven was in 2009 28,4% (2008: 29,7%). Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit in 2009 18,4% (2008: 20,5%). Wederom dus een verslechtering van de eigen vermogenspositie.

http://www.nea.nl