Rijksvoorlichtingsdienst

Minister Van Middelkoop geeft meer gemeenten bijdrage voor bewonersinitiatieven

Het budget voor initiatieven van bewoners in wijken waar problemen zijn, wordt volgend jaar verdeeld over meer gemeenten dan voorheen. Naast de 31 grote steden (G31), waaronder de 18 gemeenten met de 40 aandachtswijken, komen nog eens 18 onlangs geselecteerde gemeenten in aanmerking voor bewonersgeld. Zij krijgen elk 100.000 euro. Dat schrijft minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie vandaag in een brief aan de Kamer.

Tot nu toe kregen alleen de gemeenten uit de G31 jaarlijks een vaste bijdrage van 300.000 euro voor bewonersinitiatieven in een door hen aangewezen wijk. Daarboven werd 15 miljoen euro verdeeld onder de 40 wijken van de wijkenaanpak. Dat gebeurde naar rato van het aantal wijkbewoners. Op verzoek van de Kamer krijgen nu ook 18 zogeheten 40+ wijken bewonersgeld, omdat zij kampen met vergelijkbare problemen op het gebied van de leefbaarheid.

Door aanpassing van de verdeelsleutel gaan de G31 de 10 miljoen euro die jaarlijks beschikbaar is, delen met de 18 wijken die buiten de G31 liggen. De vaste bijdrage voor de G31 daalt daardoor naar 248.000 euro. De 18 wijken krijgen ieder 100.000 euro. Met dit bedrag kunnen deze veelal kleinere gemeenten een lokale structuur voor de verdeling van bewonersgeld opstarten of versterken. De maatstaf voor de verdeling van bewonersgeld onder de oorspronkelijke 40 aandachtswijken blijft volgend jaar hetzelfde.

Met het geld voor bewonersinitiatieven wil het kabinet de financiële zeggenschap en de betrokkenheid van bewoners van wijken waar aan de verbetering van de leefbaarheid wordt gewerkt, versterken. Bewoners kunnen op deze manier zelf bijdragen aan de leefbaarheid in hun buurt. In de periode 2008-2011 is in totaal 95 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven. Het geld wordt bijvoorbeeld besteed aan het opknappen van de buurt door extra groen, een kunstwerk als entree voor de wijk, acties om zwerfafval op te ruimen, een computerlokaal of een speelplaats. Met de Kamerbrief is nu de laatste 25 miljoen euro verdeeld.

De 18 gemeenten die 100.000 euro krijgen zijn: Hoogezand-Sappemeer, Veenendaal , Almere, Leidschendam-Voorburg, Bergen op Zoom, Culemborg, Delfzijl, Roosendaal, Vlaardingen, Gouda, Leerdam, Zoetermeer,Capelle aan den IJssel, Roermond, Delft, Venray, IJsselstein en Ede.

Noot voor redacties (