Ministerie van Defensie

Wabeke voorzitter onafhankelijke klachtencommissie Defensie

24 juni 2010, 14.50 uur

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop heeft vandaag bekend gemaakt dat Jan Wolter Wabeke zich beschikbaar heeft gesteld als voorzitter voor de onafhankelijke klachtencommissie voor Veteranen en Dienstslachtoffers. Wabeke is op dit moment nog Ombudsman Financiële Dienstverlening en binnenkort raadsheer bij de Gerechtshoven in Den Haag en Amsterdam. Met het aanstellen van de voorzitter wordt een nieuwe stap gezet in het formeren van de onafhankelijke klachtencommissie.

Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Poppe, Eijsink, Diks en Voordewind (Kamerstuk 2008-2009 31 700 X nr. 37) is besloten om in 2010 een Overkoepelende centrale Klachtencommissie voor Veteranen en Dienstslachtoffers in te stellen. De Overkoepelende Klachtencommissie is onafhankelijk en bedoeld voor alle veteranen én dienstslachtoffers die een klacht hebben over de ketenzorg of dienstverlening die wordt geleverd door het Landelijke Zorgsysteem Veteranen (LZV), door het Algemeen Burger Pensioenfonds (ABP), het Veteraneninstituut (Vi) of Defensie.

Klachtenfunctionaris

De Overkoepelende Klachtencommissie is vooral bedoeld voor klachten die door het LZV, het ABP, het Vi of Defensie niet naar tevredenheid zijn afgehandeld. Op dit moment kunnen veteranen en dienstslachtoffers al voor informatie en advies terecht bij de door Defensie aangestelde klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris geeft informatie en advies over de verschillende klachtenregelingen van de eerder genoemde instellingen en verwijst de klager indien gewenst door naar de juiste instelling. Daarnaast bewaakt de functionaris de afwikkeling van klachten en kan een bemiddelende rol spelen tussen de klager en de hulpverlenende instanties.

Contact

De Klachtenfunctionaris voor Veteranen en Dienstslachtoffers is te bereiken via het e-mailadres klachtenveteranen@mindef.nl, of via het nummer 070-339 65 55, dinsdag van 13.00-16.30 uur, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.