Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Kweekzalm krijgt welzijnscijfer

24 jun 2010

Veel van de zalm in onze winkels komt uit kwekerijen in Noorwegen. Daar worden de vissen beschermd volgens zelfde wetgeving als andere landbouwhuisdieren. Er is alleen nog geen goede manier om het welzijn van kweekvis vast te stellen. Dit bemoeilijkt de implementatie van bestaande regelgeving. Om hieraan tegemoet te komen is er onlangs in Noorwegen een onderzoeksproject gestart waarin gebruik gemaakt wordt van, door Marc Bracke van Wageningen UR Livestock Research ontwikkelde, expertise over semantisch modelleren.

Semantisch modelleren is een methode om wetenschappelijke kennis op een geformaliseerde manier te vertalen in welzijnscijfers, waarbij welzijn gedefinieerd is als de kwaliteit van leven zoals het dier het zelf ervaart. Wageningen Livestock Research ontwikkelde eerder modellen voor varkens, koeien en kippen. Bij deze aanpak worden niet alleen de negatieve, maar ook de positieve kanten van welzijn meegewogen, op basis van een behoefteanalyse en welzijnsindicatoren in een database die aan wetenschappelijke uitspraken zijn gekoppeld. Een belangrijk doel van het project is een SWIM (Salmon Welfare Index Model) te ontwikkelen op drie beoordelingsniveauâs (boer, dierenarts, wetenschapper). Het model zal getest en gevalideerd worden in gecontrolleerde experimenten en in bedrijfsbezoeken.

Behalve een welzijnsmodel worden er in het project ook twee specifieke indicatoren ontwikkeld voor chronische welzijnsbelemmering: de eumelanine stip index, en de huid-en-vin integriteitsindex. Daarbij zal ook gekeken worden naar stress responsen, serotoninegehalten in de hersenen en gen-expressie van neurale plasticiteit.

Voor het project is door het gerenommeerde Institute of Marine Research een speciale website opgezet om over de voortgang te rapporteren en om het SWIM model te ontwikkelen in een open-source omgeving: www.imr.no/salmowa.

Contact
Marc Bracke
Tel. 0320 - 238 205