Consumentenbond

24 juni 2010

Verbetering rechten zorgconsument uitgesteld

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat rechten van consumenten in de zorg beter moet beschermen, controversieel verklaard. Een grote stap achteruit, omdat de Kamer het wetsvoorstel pas wil bespreken als er een nieuwe regering is geïnstalleerd. De Consumentenbond constateert dat wettelijk geregelde betere rechtsbescherming van patiënten en consumenten dus nog langer op zich laat wachten.

Het wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg verbetert de positie van consumenten op een paar cruciale onderdelen: één centraal, laagdrempelig loket voor klachten (en afhandeling van klachten) in de zorg, kwaliteitsinformatie over geleverde zorgprestaties en de wet legt niet alleen vast dat zorg een recht is, maar garandeert ook het krijgen van zorg.

Basisrechten

De Consumentenbond zet zich al lange tijd in voor de verbetering van rechten van consumenten in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door te onderhandelen over tweezijdige algemene voorwaarden. In het wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg wordt een aantal basisrechten nu wettelijk verankerd. De bond steunt dit wetsvoorstel omdat de regels gaan gelden voor alle partijen in de zorg.