Gemeente Ede

Nieuwsberichten

donderdag, 24 juni 2010

Bouwrijp maken Kernhem gestart

Door: Judith Wind

De gemeente Ede is gestart met het bouwrijp maken van de grond voor het nieuwe wijkdeel in Kernhem. Het gaat om de grond voor de hoofdstructuur van de wegen, de twee scholen en de eerste nieuwe woningen.

Meer dan 90% van de koopwoningen in het eerste woongebied, genaamd de Elzenbrink, is verkocht. In de Elzenbrink worden 88 woningen gebouwd, waarvan 66 koopwoningen. 22 woningen zullen worden verhuurd. De verleende bouwvergunning voor deze 88 woningen is inmiddels onherroepelijk. Van de 34 koopwoningen in deelproject De Ederholt is bijna 90% verkocht. Naast de koopwoningen worden hier ook huurwoningen gebouwd.

Bouw scholen
Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) en Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) starten eind dit jaar met de bouw van twee basisscholen voor de nieuwe wijk. De bouwvergunning hiervoor is verleend, de scholen verwachten eind 2011 hun deuren te kunnen openen. Basisschool De Kleine Prins verhuist naar een van de nieuwe gebouwen. Deze school deelt op dit moment het gebouw met OBS De Kern, waardoor deze meer ruimte krijgt.