Provincie Noord-Holland

Kansen voor zonne-energie uit wegen

24 juni 2010 - Nieuwsartikel

Noord-Holland heeft dinsdag een subsidie verleend aan onderzoeksorganisatie TNO, waarmee de provincie bijdraagt aan de ontwikkeling van zonne-energie uit wegen.

Het betreft een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van een prototype zonnepaneel, dat zonlicht op de weg kan omzetten naar elektriciteit. Noord-Holland hoopt hiermee in de toekomst haar wegen te benutten om groene stroom op te wekken.

De samenwerking met TNO sluit aan bij de doelstelling van de provincie om in 2020 twintig procent van de gebruikte energie duurzaam op te wekken.
TNO werkt sinds anderhalf jaar aan de ontwikkeling van een weg die zonlicht kan omzetten in elektriciteit. De provincie Noord-Holland en TNO hebben dezelfde ambitie: de mogelijkheid om zonne-energie uit wegen te halen.

Gedeputeerde Bart Heller (duurzame energie en klimaat) is enthousiast over het idee. "In Noord-Holland ligt een flink aantal kilometers wegdek. Al deze wegen vangen dagelijks veel zonlicht op. Wij zouden graag al die vierkante meters wegdek benutten om stroom te kunnen opwekken. Op deze manier kan mobiliteit in de toekomst energieneutraal worden", aldus Heller.

TNO werkt de komende periode hard door aan ontwikkeling van het prototype van een zonnepaneel, dat als wegdek kan dienen. De verwachting is dat het binnen een paar jaar mogelijk is om fietspaden met deze wegdekken aan te leggen.

---