Provincie Noord-Holland

Laatste mogelijkheid aanvraag subsidie voor watergebonden initiatieven

24 juni 2010 - Nieuwsartikel

Komende maanden kunnen Noord-Hollandse gemeenten en bedrijven weer een aanvraag indienen voor subsidiëring van watergebonden bedrijvigheid en waterrecreatie.

Van 1 juli t/m 31 augustus kunnen geïnteresseerden subsidie aanvragen voor nieuwe initiatieven in Noord-Holland. 50% van de totale kosten kunnen gesubsidieerd worden vanuit de regeling Water als Economische Drager (WED). In totaal komt het neer op circa EUR 2.6 miljoen voor zowel watergebonden bedrijvigheid als voor waterrecreatie.

Met deze subsidies wil de provincie onder andere de regionale economie versterken en de werkgelegenheid bevorderen; extra bestedingen in Noord-Holland genereren en de positie van Noord-Holland als maritieme en watersportregio versterken. De provincie Noord-Holland is een waterrijke provincie met grote mogelijkheden en capaciteit voor creatief en innovatief watergebruik. Dit is de laatste subsidiemogelijkheid uit het programma WED.

Programma Water als Economische Drager
Noord-Holland wil de economische mogelijkheden van water optimaal benutten. Daarom verstrekt de provincie vanuit het programma Water als Economische Drager (WED) subsidies aan nautische projecten die de economie en werkgelegenheid stimuleren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (openbare) havenvoorzieningen, kades aan een bedrijventerrein, ligplaatsen voor recreatievaart en uitbreiding van jachthavens.

Zie ook

* Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager
* Water als Economische Drager

---