Gemeente 's-Hertogenbosch

24-06-2010
Hostels in Zuid en Oost

Voor 1 november aanstaande wijst het college twee locaties aan voor een hostel. In een hostel woont een groep mensen die dak- of thuisloos zijn geweest. Zij hebben een chronische verslaving (drugs en/of alcohol) en een psychiatrische ziekte. In het hostel krijgen ze 24 uur zorg en begeleiding.

In het stadsdeel Zuid en stadsdeel Oost komt één hostel. Vorige week ontvingen bewoners van beide stadsdelen een nieuwsbrief hierover. De gemeente wil graag dat bewoners actief meepraten over de locatie van het hostel in hun stadsdeel. Woont u in Zuid of Oost, dan kunt nog tot
1 juli aanstaande locaties aandragen. Ook kunt u meepraten over de aangedragen locaties in de stuurgroep, werkgroep of klankbordgroep.

Geïnteresseerd, maar nog niet gereageerd? Doe dat dan snel via tel: (073) 615 9100 of e-mail: hostels@shertogenbosch.nl.
* Meer informatie