Waterschap Dommel

intentiever samenwerken

Waterschap De Dommel en gemeenten intensiveren samenwerking

Gemeenten en waterschap zijn bereid tot intensivering van de samenwerking en gaan met elkaar in dialoog over de onderwerpen van deze samenwerking.

Tot deze gezamenlijke afspraak kwamen de deelnemers van een druk bezochte ontmoetingsmiddag tussen bestuurders en waterbeleidsambtenaren van Waterschap De Dommel en de gemeenten in het stroomgebied van de Dommel in het Evoluon te Eindhoven.

Watergraaf Peter Glas: "om goed te kunnen samenwerken is het nodig om te geven, maar ook om te kunnen loslaten"

Roelof Bleker, (VNG) Peter Glas (watergraaf Waterschap De Dommel), Mary-Ann Schreurs (wethouder gemeente Eindhoven) en Ben Besselink (lid dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel) poneerden tijdens een slotdebat uitdagende stellingen over de samenwerking en gingen met elkaar en met de aanwezigen de dialoog aan.

Voorafgaand aan het debat namen de bestuurders deel aan verschillende workshops en gingen met elkaar in gesprek over actuele waterthema's.

Tussen gemeenten en waterschappen wordt op heel veel onderdelen al goed samengewerkt. Verdergaande samenwerking is nodig om de grote bezuinigingsopgave te realiseren waarmee gemeenten en waterschappen worden geconfronteerd. Intensivering van de samenwerking zal aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.

Waterschap De Dommel organiseerde deze ontmoetingsmiddag om de nieuwe wethouders en raadsleden van de gemeenten in het gebied te laten kennismaken met het werk van het waterschap.