Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Conferentie 'Vooruit met de Wijk'

15-06-2010

Het Nicis Institute en VROM organiseren op donderdag 24 juni in Den Haag een kennisbijeenkomst over de 40+ wijken.

Minister van Middelkoop heeft begin deze maand 30 miljoen euro toegekend aan 22 wijken. Dit op basis van plannen die de wijken hebben ingediend om de leefbaarheid te verbeteren. De plannen zijn opgesteld in overleg tussen gemeenten, corporaties, bewoners en anderen van de 22 wijken. De conferentie `Vooruit met de Wijk' is de aftrap voor de uitvoering van die plannen.

De bijdrage komt uit de speciale pot van 60 miljoen euro voor wijken die niet behoren tot de 40 aandachtswijken, maar die wel met vergelijkbare problemen kampen. Van Middelkoop heeft de Kamer op vrijdag 4 juni 2010 in een brief geïnformeerd over de verdeling van de extra Rijksbijdrage.

Leren en inspireren

Ondanks het feit dat de ene wijk de andere niet is, en de grootte en problematiek van wijken kan verschillen, kunnen wijken hun voordeel doen met de ervaring en kennis van de zogenoemde wijkenaanpak. Dit is de aanpak van de 40 aandachtswijken. Leren en inspireren is dan ook het doel van de bijeenkomst op donderdag 24 juni.

Hierbij staan twee thema's centraal:

* Participatie

* Jongeren

Gemeentelijke bestuurders en beleidsmakers zijn voor de bijeenkomst van harte uitgenodigd. Ook hun collega's van de 40 wijken, ministeries en de andere 40+ steden zijn welkom. Dat geldt tot slot ook voor professionals van corporaties, onderwijs- en welzijnsinstellingen en andere organisaties werkzaam in de wijk.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar niet vrijblijvend. U kunt zich tot 17 juni kosteloos afmelden voor de bijeenkomst. Hierna zijn wij genoodzaakt 150 euro annuleringskosten in rekening te brengen. Meer informatie kunt u vinden in de inschrijfvoorwaarden.

Datum: donderdag 24 juni
Tijd: van 12.00 tot 18.00 uur
Plaats: Den Haag
Locatie: Haagse Hoge School,Johanna Westerdijkplein 75 Programma en aanmelden