Gemeente Gaasterlân-Sleat


WHI en gemeente starten belevingsonderzoek Balk

Foto van de Van Swinderenstraat in Balk

De winkeliersvereniging van Balk - de WHI - en de gemeente Gaasterlân-Sleat hebben besloten om de handen ineen te slaan en onder bewoners en bezoekers uit Balk en omgeving een uitgebreid onderzoek op te starten naar de waardering voor Balk als winkelcentrum. Aanleiding is het recente besluit van de gemeenteraad om een afsluiting van de Van Swinderenstraat uit te stellen en eerst uit te zoeken hoe een dergelijke maatregel onder bewoners en winkelend publiek leeft.

Enkele jaren geleden heeft het centrum van Balk een facelift ondergaan. De Van Swinderenstraat is heringericht, evenals De Warren en de parkeerterreinen bij supermarkt Poiesz. Bovendien is de Van Swinderenstraat een éénrichtingssstraat geworden. En het resultaat mag er zijn!

Sindsdien spelen nog wel enkele discussies over de Van Swinderenstraat en de bereikbaarheid van het centrum. Vooral een mogelijke afsluiting van de Van Swinderenstraat houdt de gemoederen bezig, want er kleven voor- en nadelen aan.

Alvorens ideeën hierover uit te werken, willen de WHI en de gemeente, in samenwerking met Plaatselijk Belang Balk Vooruit, eerst van haar inwoners horen wat hun mening is over het winkelcentrum van Balk, de bereikbaarheid ervan en de ideeën over de Van Swinderenstraat. De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) is benaderd om hier het komende half jaar onderzoek naar te doen.

Dit zal gebeuren voor de zomervakantie, rondom de braderiedagen en feestweek en in het najaar.

De NHL is inmiddels volop bezig met het voorbereiden van het onderzoek. De komende weken zullen studenten in het centrum van Balk enquêtes afnemen. Een ieder wordt dan ook van harte uitgenodigd om zijn of haar mening over Balk als winkelcentrum te geven.