HCC: iedereen mee in digitale ontwikkeling

24/06/2010 08:00

HCC

Haarlem, 24 juni 2010 - HCC, de vereniging van computergebruikers, is lid van de programmaraad Digivaardig & Digibewust, een initiatief van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler. Het programma heeft als doel er voor te zorgen dat iedereen mee kan in deze digitale ontwikkeling. Digibeten, jongeren en hun opvoeders (ouders en docenten), MKB en senioren zijn de voornaamste doelgroepen van Digivaardig & Digibewust.

De programmaraad, onder voorzitterschap van Tineke Netelenbos, adviseert over de strategische koers van de activiteiten van het programma en bespreekt daarnaast relevante ontwikkelingen. In de raad zitten vertegenwoordigers van diverse bedrijven en organisaties als FNV, Microsoft, KPN, MBO Raad en Ministerie van Economische Zaken.

HCC: vereniging met 115.000 leden

Petra Claessen, directeur en bestuurder van HCC, vindt het vanzelfsprekend dat de vereniging actief betrokken is bij Digivaardig & Digibewust. Claessen: "Uiteraard maakt HCC deel uit van de programmaraad. Met ruim 115.000 leden zijn we de grootste computervereniging van Europa. We weten heel goed wat er leeft onder de computergebruiker. HCC signaleert, activeert en brengt kennis en kunde bij elkaar.

Samen met andere leden van de programmaraad dragen we zorg voor de realisatie van dit bijzondere project. Alle leden hebben expertise op het gebied van digitale veiligheid en digitale middelen. We vullen elkaar goed aan."

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Claessen kan zich goed vinden in de doelgroepkeuze en de aandachtsgebieden van het programma. Claessen: "Ook HCC richt zich op digibeten en senioren. Zo hebben we tijdens ons jaarlijkse evenement de HCC!dagen speciale aandacht voor senioren en beschikken we over een groepering die zich op beginners en senioren richt. Deze groepering organiseert activiteiten door het hele land. Voor jongeren en het MKB ontwikkelen we volop plannen om zo ook hen in de nabije toekomst te bereiken en te ondersteunen. HCC neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, iedereen moet mee kunnen in de digitale ontwikkeling."

http://www.digivaardigendigibewust.nl