Gemeente Meppel


Opknapbeurt Stoombootkade en herinrichting Grote en Kleine Oevers

24-06-2010 - In het kader van het project Facelift Meppel Centrum zijn er deze periode een aantal werkzaamheden zichtbaar in de binnenstad. Zo wordt de Stoombootkade voorzien van een nieuwe bestrating en is de herinrichting van de Grote en Kleine Oever in volle gang. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken duren en naar verwachting worden afgerond voor de start van de Donderdag Meppeldagen. De bestaande bestrating van de Stoombootkade begint gebreken te vertonen. Daarom is besloten deze bestrating te vernieuwen.

Wat gaat er gebeuren?
De bestrating is deels versleten en deels, vanwege de gebruikte stenen, minder geschikt voor diverse activiteiten. De aannemer vervangt deze bestrating. Verder wordt het pleintje voor het café vlakker en daarmee geschikter voor activiteiten dan de huidige inrichting. De sfeer van de Stoombootkade zal na de opknapbeurt aansluiten bij de vernieuwde gedeelten van de Meppeler binnenstad. Daarnaast zijn de kades van de Meppeler grachten de afgelopen maanden ook onder handen genomen. Ze zijn schoongemaakt en aar nodig worden ze voorzien van nieuw voegwerk. Op deze manier houden we de kwaliteit van het Meppeler grachtengebied op peil.

Omleiding voor fietsers
De fietsroute vanaf de Kleine Oever over de Boazbrug richting de Oude Boazstraat zal tijdens de werkzaamheden enige tijd gestremd zijn. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Brouwersstraat, Hoofdstraat en Zuiderbrug.

Werkzaamheden herinrichting Grote en Kleine Oever De werkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Grote en Kleine Oever zijn momenteel in volle gang. De verbetering van de plantgaten voor de nieuwe en bestaande bomen is afgerond. Daarna is de aannemer begonnen met de nieuwe bestrating.
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden aan de rijbaan worden de Grote en Kleine Oever in fases afgesloten voor het autoverkeer. Deze fasering wordt op een zodanige wijze uitgevoerd dat het parkeerterrein voor de Albert Heijn en ook de diverse bedrijven/winkels en woningen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Er wordt een tijdelijke doorsteek gemaakt naar het parkeerterrein van de Albert Heijn zolang de kruising Grote Akkerstraat-Grote Oever niet gebruikt kan worden. Naar verwachting worden de werkzaamheden medio oktober 2010 afgerond. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid door middel van bebording. De omleiding zal gaan via de Noteboomstraat/Kromme Elleboog (binnenring).

Standplaats markt tijdens DMD
In de fasering is rekening gehouden met de standplaatsen van de markt op de Grote en Kleine Oever tijdens de Donderdag Meppeldagen.

Achtergrondinformatie
Dit project maakt deel uit van de Facelift voor het Centrum van Meppel. Informatie over de projecten die onderdeel uitmaken van de `Facelift Centrum Meppel' is na te lezen op www.meppel.nl. In de rubriek `Meppel in Ontwikkeling'> `Facelift Centrum Meppel'.