Ingezonden persbericht


Stabiele groei Grant Thornton in 2009

Alphen aan den Rijn, 24 juni 2010

Grant Thornton is ondanks de crisis stabiel blijven doorgroeien. De omzet van de accountants- en adviesorganisatie steeg volgens haar Jaarbericht 2009 met 5,2 procent. Grant Thornton boekte over 2009 een omzet van E 53,5 miljoen. De omzet van de specialistische adviesdiensten groeide, net als in 2008, met ruim veertien procent het hardst, gevolgd door de fiscale diensten en salarisdienstverlening die beide met bijna zes procent groeiden. In 2008 betrof de totale omzetgroei circa 5 procent.

Grant Thornton heeft in 2009 ingespeeld op de vraag naar specialistische financiële, fiscale en juridische adviesdiensten, zowel bij het dga/mkb-segment als bij de corporates. Zo werden in 2009 de specialistische diensten fast-track M&A, vendor due diligence en vendor assist geïntroduceerd. Naast de introductie van nieuwe vormen van dienstverlening, ondernam Grant Thornton meer stappen om op de corporate markt in beeld te komen. In januari sloten de academisch geschoolde fiscalisten zich aan bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Met de fusie van de Springeling Groep met de Rotterdamse vestiging van Grant Thornton werd de positie in de havenstad versterkt.

Personeelstoename

Ondanks de verslechterde economische omstandigheden wist het bedrijf zijn groei in personeel vast te houden. Qua hoeveelheid medewerkers is er een groei van bijna 8 procent over 2009 gerealiseerd. De teller staat inmiddels op 544, inclusief de partners. Gelijktijdig met de toename in de omvang van het personeelsbestand ging de gemiddelde verzuimduur sterk omlaag: met 58 procent naar 13,7 dagen. Het netto verzuimpercentage bleef gelijk: 1,9 procent. Een opmerkelijk laag percentage ten opzichte van landelijke gemiddelden.

Opleidingen erkend

De omzet per medewerker had weinig te lijden onder de economische omstandigheden. De 544 medewerkers waren per persoon goed voor gemiddeld E 115.045, een daling van 1,2 procent. Grant Thornton investeert ook veel in opleidingen van haar medewerkers, zo werd het trainingsaanbod van 71 naar 84 trainingen uitgebreid. De onverminderde aandacht voor opleidingen leverde een CEDECO-erkenning voor de accountancyopleidingen op.

Op shortlist grotere ondernemingen

Bestuursvoorzitter Grant Thornton Gerard Mulder: "Onder marktomstandigheden waarin de propositie voor financiële dienstverleners mede werd bepaald door prijsdruk, zien wij een groeiend aandeel én vertrouwen. Het automatisme dat voor bepaalde ondernemingen of opdrachten alleen zeer grote dienstverleners in aanmerking komen, is het afgelopen jaar zichtbaar doorbroken. Zo staan we steeds vaker op shortlists van grotere ondernemingen." Niet voor niets staat het jaarbericht van de adviesorganisatie in het teken van vertrouwen. Zo vertellen bijvoorbeeld cliënten uit de zorg- en uit de IT-sector over hun vertrouwensrelatie en ervaringen met de fullservice dienstverlener.


- EINDE PERSBERICHT -


Noot voor de redactie,