Vrije Universiteit Amsterdam

Aan het werk


* Startdatum: 24-06-2010


* Tijd: 15.45


* Locatie: Aula


* Titel: Aan het werk


* Spreker: prof.dr. B. van der Klaauw


* Onderdeel: Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde


* Wetenschapsgebied: Economie


* Evenementtype: Oratie

De Nederlandse arbeidsmarkt is uniek, zowel qua instituties als qua uitkomsten. In vergelijking met andere landen is de werkloosheid in Nederland al jaren erg laag, terwijl er relatief veel geïnvesteerd wordt in reïntegratie van werkzoekenden. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het Nederlandse activerend arbeidsmarktbeleid erg succesvol is. Echter een degelijke evaluatie van dit beleid is niet eenvoudig en er is in Nederland de afgelopen twee decennia meer aandacht geweest voor het ontwikkelen van nieuw beleid dan het evalueren van bestaand beleid. Dit zegt Bas van der Klaauw in zijn oratie `Aan het Werk'.

De empirische studies die wél uitgevoerd zijn laten een weinig positief beeld zien over de effectiviteit van het Nederlandse activerend arbeidsmarktbeleid. Tijdens zijn oratie bespreekt Van der Klaauw een aantal van deze studies, waarbij ook aandacht zal zijn voor de complicaties van empirische beleidsevaluatie. Het blijkt echter dat voornamelijk de kleinere programma's geëvalueerd worden, terwijl van de duurdere programma's nauwelijks bekend is wat ze opleveren. Van der Klaauw beveelt daarom aan om in de toekomst meer aandacht te besteden aan de evaluatie van arbeidsmarktbeleid. Zo'n cultuuromslag zal er voor zorgen dat arbeidsmarktbeleidbeleid goedkoper en effectiever wordt. Dit is geen overbodige luxe gegeven de geplande overheidsbezuinigingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de recente financiële crisis.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam