Provincie Gelderland

Arnhem, 23 juni 2010

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE PROVINCIE GELDERLAND, GEMEENTE NIJMEGEN, ESSENT, PAUL KLARENBEEK FASHION LOGISTICS EN FUWELL

KLARENBEEK TRANSPORT KRIJGT EERST GROEN GAS CERTIFICAAT IN GELDERLAND

Op 24 juni 2010 overhandigt klimaatgedeputeerde Annelies van der Kolk het eerste Gelderse groen gas certificaat aan Paul Klarenbeek Fashion Logistics uit Nijmegen. Bij tankstation Nijol in Nijmegen kan al sinds 2007 aardgas getankt worden, nu dus ook groen gas van energiebedrijf Essent.

De Provincie Gelderland stimuleert met de campagne FUELswitch al enkele jaren organisaties over te stappen op schone brandstoffen en aandrijftechnieken. De gedeputeerde is dan ook erg blij met de uitreiking van de groen gas certificaten: "Inmiddels zijn er in onze provincie al zeven tankstations waar aardgas of groen gas getankt kunnen worden en komen er de komende twee jaar nog eens tien bij. Groen gas is de brandstof van nu: het is schoon, goedkoop en nú beschikbaar!"

Over groen gas
Groen gas is hetzelfde als aardgas, maar dan gemaakt van afval. Het afval komt van onder andere vuilstortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties en industriëel en agrarisch afval, waar het ontstaat door vergisting van organische materialen. Het gas wordt gezuiverd tot aardgaskwaliteit en ingevoegd in het bestaande aardgasnetwerk. Het brengt de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden tot nihil en reduceert de CO2 uitstoot met 80% ten opzichte van diesel en benzine. Er zijn al veel fabrieksklare aardgasauto's te koop, waarin je dus ook op groen gas kunt rijden. Groen gas is veilig: het is niet explosief zoals LPG en verwaait meteen als het vrijkomt. En groen gas is net zoals aardgas veel goedkoper dan diesel en benzine.

Met de aardgasauto rijdt u ook op groen gas Het verschil tussen aardgas en groen gas is voor de gebruiker vaak alleen virtueel. Het principe is hetzelfde als bij groene stroom: de gebruiker rijdt op aardgas, waarbij het equivalent aan groen gas elders in het land aan het gasnet is toegevoegd. De groen gas certificaten zijn vergelijkbaar met die voor groene stroom. Met de certificaten kan een biogasproducent inkomsten halen uit de levering van aardgas mét groencertificaat aan een afnemer op een willekeurige plaats in Nederland. Virtueel en fysiek kan groen gas dus stap voor stap de plaats van aardgas innemen.

Het Rijk is aan zet
Het InterProvinciaalOverleg (IPO) pleit er bij het Rijk al enige tijd voor dat brandstoffen worden belast op basis van de CO2 uitstoot en andere luchtverontreinigende stoffen. Dat houdt in dat voertuigen op groen gas een zelfde fiscale behandeling moeten krijgen als de net zo schone elektrische voertuigen. Dus geen bijtelling (de CO2-uitstoot is immers heel laag), een gelijkblijvende energiebelasting op groen gas tot 2020 en het baseren van de BPM op well-to-wheel CO2-uitstoot. Met deze maatregelen wordt de vraag naar groen gasvoertuigen gestimuleerd.

Ook over op schone brandstof? Gratis wagenparkadvies! Naast groen gas zijn er verschillende andere schone brandstoffen en aandrijftechnieken in de maak. Elektrisch rijden bijvoorbeeld, zal de komende jaren toenemen. En ook de ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn in volle gang. De Provincie Gelderland ondersteunt al deze schone manieren van mobiliteit. Onder andere door Gelderse ondernemers een gratis adviesgesprek over hun wagenpark en het rijden op schone brandstoffen aan te bieden. Zij kunnen hiervoor bellen met FUELswitch-consulent André Springveld op 026 - 353 76 81. Meer informatie staat op www.fuelswitch.nl.