NIOD


Internationaal vergelijkend onderzoek naar omgang met misdrijven van 'totalitaire' regimes online

Recent is het rapport beschikbaar gekomen van het Centre of Human and Social Sciences (CCHS, een onderdeel van de Spanish National Research Council CSIC). In opdracht van de Europese Commissie deed het centrum onderzoek naar de wijze waarop de lidstaten van de Europese Unie zijn omgegaan met de misdrijven van 'totalitaire' regimes in hun recente geschiedenis. Projectleider prof.dr. Carlos Closa Montero, verbonden aan het Institute of Public Goods and Policies in Madrid, bood het eindrapport in mei 2010 aan aan de Europese Commissie. De Nederlandse inbreng in het rapport is geschreven door het hoofd van de Afdeling Onderzoek van het NIOD en hoogleraar aan de UvA, prof. dr. Peter Romijn. Hij werd hierbij geassisteerd door Erik Schumacher MA.

Ter gelegenheid van de voltooiïng van het rapport werd in Madrid een colloquium gehouden, waar ook Peter Romijn een paper presenteerde. Het onderzoek omvat een breed scala aan onderwerpen: regimewisselingen en politieke transities, bestraffing van de misdrijven van repressieve regimes en afzonderlijke daders; maatregelen tot rechtsherstel en compensatie van slachtoffers en slachtoffergroepen; waarheidsvinding en nationale verzoening; de ontwikkeling van de geschiedschrijving, de herinnerings- en herdenkingscultuur; de archivering van dit verleden en de betrokkenheid van internationale organisaties.

Het rapport bevat primair een inventarisatie van feiten, gebeurtenissen en wettelijke kaders. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst een wetenschappelijke studie zal verschijnen op basis van deze inventarisatie.

Klik hier voor de het volledige rapport Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States
Zie het origineel