Gemeente Cromstrijen


Burgerjaarverslag 2009 gemeente Cromstrijen beschikbaar

Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag, zo stelt artikel 197 van de Gemeentewet. Tegelijk met deze stukken is de burgemeester verplicht een burgerjaarverslag uit te brengen. Burgemeester Giel Janssen bood tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2010 het verslag aan de raadsleden aan.

Inhoud
In het burgerjaarverslag legt de burgemeester verantwoording af over wat de gemeente het afgelopen jaar deed en krijgt u een beeld van de gemeentelijke activiteiten op het gebied van dienstverlening en burgerparticipatie. U kunt een exemplaar van het burgerjaarverslag 2009 ophalen in het gemeentehuis in Numansdorp. Op deze internetsite vindt u een digitale versie.
Zie het origineel