Universiteit van Amsterdam

Vallen van grote hoogte leidt in een op drie gevallen vaak tot letsel buikorganen
Promotie Geneeskunde

dinsdag 6 juli, 16.00 uur
Pieter Boele van Hensbroek beschrijft de gevolgen van vallen, valgerelateerd letsel en complicaties daarvan. Jonge kinderen en ouderen vallen het vaakst van de trap. Patiënten met een U-vormige breuk van het heiligbeen kampen jaren na de operatie nog met forse gezondheidsproblemen. Bij complexe breuken van het hielbeen wordt de langetermijnuitkomst bepaald door bijkomend letsel, het type breuk en de vraag of het gewricht is vastgezet. Na een breuk of ander letsel komt veel trombose voor, en bij één op de drie patiënten die van grote hoogte is gevallen zie je ook vaak letsel van de buikorganen. Dat laatste is geassocieerd met een tienmaal hogere sterfte. Het CAREFALL Triage Instrument (CTI) is betrouwbaar en brengt risicofactoren in kaart voor herhaald vallen bij ouderen. Dhr. P. Boele van Hensbroek: Falling in the Netherlands. Prevention, care, and follow-up of fall-related injury. Promotor is dhr. prof. dr. J.C. Goslings.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.