Zorgen om de toekomstige zorg

Amsterdam, 24 juni 2010

Consumenten zijn pessimistischer dan een jaar geleden over de toekomst van de volgende generaties. De meerderheid verwacht dat de kwaliteit van belangrijke voorzieningen achteruit zal gaan. De zorg over de toekomstige kwaliteit van de zorg is de grootst, over het onderwijs het kleinst. Op de huizenmarkt krijgt de toekomstige generatie minder huis voor hun euro's en over de kansen op de arbeidsmarkt zijn de respondenten het positiefst.

Een generatie vooruit kijken

Hoe ziet Nederland er uit voor de volgende generatie? Dat peilde ING de afgelopen week met de Vraag van Vandaag onder gemiddeld 61.000 respondenten. Tweederde (65%) van de respondenten verwacht niet dat de volgende generatie economisch beter af is dan hun ouders.

Zorgen om de zorg

Over de kwaliteit van onze zorg, onderwijs en het sociaal vangnet voor de volgende generatie is de meerderheid van de consumenten niet zo positief gestemd. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. Het minste vertrouwen hebben de respondenten in de toekomstige zorg voor de kinderen van nu. Bijna driekwart (73%) van de respondenten verwacht dat de zorg voor de volgende generatie slechter zal zijn dan de huidige.

Minder huis voor je geld, wel goede carrière kansen

Op de woningmarkt krijgen de kinderen van nu minder huis voor hun geld, zo verwacht de meerderheid (68%). Op de arbeidsmarkt zien de respondenten de toekomst het zonnigst in voor de volgende generatie. Ruim tweederde (67%) verwacht minstens zulke goede carrièrekansen voor de volgende generatie als voor de ouders van nu. We zien dat het aantal mensen in de werkzame leeftijd de komende jaren zal dalen. Meer ouderen verlaten de arbeidsmarkt dan dat er jongeren bijkomen. Hoewel de vergrijzing en de bezuinigingen de (sociale) voorzieningen onder druk zullen zetten, liggen er op de arbeidsmarkt juist kansen voor de volgende generatie.