Provincie Noord-Brabant
Beeldende kunstprijs 2010 Prins Bernhard Cultuurfonds
Noord-Brabant voor Martin en Inge Riebeek


's-Hertogenbosch, 24 juni 2010. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft de Beeldende kunstprijs 2010, toegekend aan beeldend kunstenaars Martin en Inge Riebeek uit Breda. De prijs bedraagt E 12.500 en wordt op 22 september 2010 uitgereikt door de voorzitter van het bestuur -de commissaris van de Koningin- Wim van de Donk.
De uitreiking vindt plaats in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch (SM's).


Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant stelt met de prijstoekenning kunstenaars centraal die hun onafhankelijke visie consequent hebben weten door te voeren in telkens het meest geëigende medium. Daardoor kunnen deze kunstenaars daadwerkelijk invloed hebben op ons kijken en inzicht in het leven.
In 2010 kiest het Fonds bewust voor de discipline film en filminstallaties als een belangrijke en inspirerende kunstvorm. Vanuit deze visie is het fonds trots de prijs toe te kennen aan Martin en Inge Riebeek.

Overwegingen om voor hen te kiezen zijn:
Martin en Inge zijn gewoon hun werk; zij belichamen het. Het heeft iets ontwapenends, een gevoeligheid en naïviteit die ook onze kwetsbaarheid als toeschouwer aanboort. Die oprechtheid, puurheid, maar ook overtuigingskracht komen terug in de wijze waarop zij mensen in heel de wereld én thuis voor hun werk weten te benaderen en portretteren in filminstallaties. Het kunstenaarsechtpaar heeft zich geworteld in de stad Breda en werkt vanuit deze bron in de rest van Brabant en de wereld om haar materiaal te vergaren.

Onderwerpen zijn ondermeer: ieders persoonlijke paradijs, toekomstideaal en levensverhaal. Deze kunstenaars zijn verhalenvertellers, prikkelen onze fantasie, in grote, veelomvattende installaties. Er zit vaak een verrassingselement in hun werk. Ze lichten mensen even op en tonen hen in hun wezen, hun menszijn, ontdaan van imago. Vermenselijking is een karakteristiek. Hun motto: 'het gaat altijd om de ontmoeting, de rijkheid van het beeld en het mooie moment dat heel vluchtig is en helaas altijd te kort'.

Veel van hun werk bevindt zich in de openbare ruimte of in collecties en is tot op heden niet voor publiek bij elkaar getoond in een tentoonstelling of publicatie. Met deze erkenningprijs wil het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant dit gewaardeerde oeuvre voor publiek uit onze provincie en daarbuiten zichtbaar maken.


Jaarlijkse Kunstprijs

Het Prins Bernhard Cultuurfonds reikt jaarlijks een Kunstprijs uit. Bij toerbeurt komt iedere drie jaar een andere kunstdiscipline aan bod (beeldende kunst, muziek en dans). Voor de beeldende kunstsector worden de prijzen onderscheiden in een aanmoedigingsprijs, een erkenningsprijs en een oeuvreprijs, gebonden aan drie leeftijdscategorieën. De prijzen worden beurtelings om de drie jaar uitgereikt.
De prijs bestaat uit een door de kunstenaar vrij te besteden door het bestuur vastgesteld geldbedrag.

Criteria, leidend bij de keuze van de jury voor een erkende kunstenaar van de middengeneratie zijn ondermeer: het is een kunstenaar die reeds een respectabel oeuvre heeft opgebouwd en zichzelf daarin telkens verdiept of actualiseert, gezien binnen de context van (inter) nationale kunstontwikkelingen. De kunstenaar is een voorbeeld voor aankomende kunstenaars. Juist deze generatie behoort niet meer tot de jonge garde en heeft het daardoor soms niet gemakkelijk. Ze worden niet meer gezien als jong en hip, of gelanceerd als nieuw. Toch komt juist bij deze kunstenaars vaak het werk tot echte betekenis en krijgt meer eigen karakteristieken. Dit verdient erkenning.

Eerder toegekende Beeldende Kunstprijzen:
1998 - aanmoedigingsprijs voor Paul van Dongen
2000 - erkenningsprijs voor Henk Visch
2004 - oeuvreprijs voor JCJ van der Heyden
2007 - aanmoedigingsprijs voor Sjaak Langenberg

Samenstelling jury

Marieke van Schijndel, artistiek leider CBKV de Krabbedans Eindhoven, juryvoorzitter/bestuurslid
Rinske Verhoef-Bouwknegt, bestuurslid
Liesbeth Jans, hoofd afdeling Overheid, Maatschappelijke Organisaties en bedrijfsleven bkkc Tilburg
René Pingen, directeur SM's 's-Hertogenbosch
Maureen Trappeniers, conservator 19de -21e eeuw Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch
Jozé Rutten-Nass, jurysecretaris

Tentoonstelling

Ter gelegenheid van de toekenning van de prijs opent het SM's op 22 september de tentoonstelling Between You and Me van Martin en Inge Riebeek. De tentoonstelling laat video-, film- en interactieve werken zien, die speciaal voor de tentoonstelling opnieuw zijn bewerkt of anderszins zijn aangepast. In een selectie uit Imagine Being There, Stories by Heart of Romance, Money and Motorbikes wordt de toeschouwer - als in een 'echte' ontmoeting - geconfronteerd met de verlangens, wensen en hoop van gewone mensen. Werken als Rood,wit, roze go! en Ode aan Oranjestad ogen wellicht in eerste instantie wat vervreemdend, maar toch kennen deze 'historische optochten' eenzelfde mengsel van poëzie en betrokkenheid.

Tevens wordt op 22 september het boek Between You and Me gepresenteerd, dat een breed overzicht bevat van het oeuvre van Martin en Inge Riebeek.

Between You and Me is in het SM's te zien tot en met 2 januari 2011.

---Provincie Noord-Brabant