Gemeente Apeldoorn

Gratis waardebon van 250 euro voor jeugd

Net als vorig jaar heeft de gemeente Apeldoorn ook dit jaar een extraatje voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Begin volgende week ontvangen de kinderen uit deze gezinnen een waardebon thuis. Met deze waardebon kunnen zij een jaar lang deelnemen aan een sportieve of culturele activiteit.

De waardebon, die een waarde heeft van E 250,-, vergoed een jaarlidmaatschap van een sportvereniging, fitnessclub of andere sportieve activiteit. Kiest een kind liever voor een culturele activiteit, zoals muziekles, dansles of lidmaatschap van een toneelclub, dan vergoed de waardebon zelfs nog E 100,- extra, namelijk E 350,- van het jaarlidmaatschap. Speciaal voor de jongeren heeft de gemeente Apeldoorn een Hyves-pagina aangemaakt, RegelRecht12-17.hyves.nl. Op deze pagina kunnen de jongeren onder andere een krabbel achterlaten over de waardebon en vertellen hoe zij de gratis bon besteed hebben.

Automatisch
Ouders/verzorgers met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn, krijgen de waardebon(nen) voor hun kind(eren) in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar begin volgende week automatisch toegezonden. De waardebon is geldig tot 1 januari 2011. Voor het betalen van de eventuele extra kosten, die bij een sportieve of een culturele activiteit komen kijken, biedt de RegelRecht Strippenkaart uitkomst. Bij de aanschaf van sportkleding geeft de RegelRecht Strippenkaart een aantrekkelijke korting. Ook kunnen ouders een beroep doen op de Stichting Leergeld.

Om voor de waardebon in aanmerking te komen mag het netto maandinkomen niet hoger zijn dan 125% van het sociaal minimum. Voor een alleenstaande ouder betekent dit dat het netto maandinkomen niet hoger mag zijn dan E 1.389,- exclusief vakantietoeslag. Voor gehuwden/samenwonenden ligt deze grens bij E 1.543,-. Per 1 juli a.s. wordt deze inkomensgrens voor een alleenstaande ouder verhoogd naar E 1.395,- exclusief vakantietoeslag. Voor gehuwde/samenwonende ouders is dit per 1 juli E 1.549,-.

Als ouders menen recht te hebben op deze waardebon, kunnen zij op de website www.apeldoorn.nl/regelrecht het aanvraagformulier Waardebon sport en cultuur downloaden, invullen en opsturen. Dit formulier is ook af te halen bij het Werkplein Activerium, Deventerstraat 46 te Apeldoorn of aan te vragen via telefoonnummer (055) 580 20 00.---- --