Ingezonden persbericht


Den Haag, 24 juni 2010

PvdA pleit voor ouderenwoningen in Kijkduin

De Haagse PvdA-fractie pleit voor het realiseren van 70 ouderenwoningen in Kijkduin. Woordvoerder Marieke Bolle: 'Ouderen verdienen een plek in onze stad. Wat ons betreft is het Masterplan Kijkduin een prima gelegenheid om woningen voor deze doelgroep te realiseren.' Het raadslid bracht dit idee naar voren tijdens een commissiebespreking over het Masterplan Kijkduin.

Het Masterplan is in december 2009 vastgesteld en omvat een integrale visie op de ontwikkeling van Kijkduin voor de komende vijftien jaar. Bolle: 'Het plan dient door de economische crisis echter te worden aangepast. Hierdoor moet aan 70 woningen een nieuwe bestemming worden gegeven. Wat ons betreft gaan deze woningen naar ouderen.'

De woningen moeten uiteraard wel aan de doelgroep worden aangepast. 'Hierbij moet men denken aan het gebruik van domotica - huiselijke elektronica - die het huishouden gemakkelijker moeten maken', aldus de sociaaldemocratische politica.

De PvdA wil tijden de raadsvergadering van 1 juli een motie indienen om te proberen de 70 ouderenwoningen te realiseren.Ingezonden persbericht