Ingezonden persbericht


Benoeming voorzitter Stadsregio Arnhem Nijmegen

Op 24 juni 2010 heeft de Stadsregioraad ingestemd met de herbenoeming van Jaap Modder tot voorzitter van het Algemeen Bestuur (Stadsregioraad) en tevens als voorzitter van het Dagelijks Bestuur (College van Bestuur) voor een nieuwe periode van vier jaar. De Stadsregioraad volgt het advies op van de vertrouwenscommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende regiogemeenten.

De commissie heeft met verschillende mensen binnen de regio gesproken en ook met de heer Modder zelf. De commissie heeft unaniem een positief advies afgegeven ten aanzien van de herbenoeming van de heer Modder als voorzitter van de stadsregio voor de periode 16 september 2010 - 15 september 2014.

In de vergadering van de Stadsregioraad van 25 februari 2010 heeft de toenmalig plaatsvervangend voorzitter, de heer Noordewier, een procedurevoorstel gedaan aan de Stadsregioraad. Dit voorstel hield in te komen tot een vertrouwenscommissie die een advies zou uitbrengen aan het College van Bestuur inzake een mogelijke herbenoeming van de heer Modder voor een derde periode als voorzitter van de stadsregio. De raad heeft met deze procedure ingestemd. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de dames Leppink (burgemeester Montferland) en Wobma (wethouder Westervoort) en de heren Van Nijnatten (raadslid Nijmegen), Wiggers (raadslid Arnhem), Heinrich (wethouder Renkum) en Noordewier (burgemeester Wijchen, voormalig lid College van Bestuur en commissievoorzitter) heeft op 17 juni jl. haar vertrouwelijk advies aan het College van Bestuur uitgebracht.

Tijdens de vergadering van de toenmalige KAN-Raad van 10 juli 2002 is de heer Modder als voorzitter van de stadsregio benoemd voor 4 jaar met ingang van 16 september 2002. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft de KAN- Raad zich op 22 juni 2006 uitgesproken over de herbenoeming van de heer Modder. Deze herbenoeming, ingegaan per 16 september 2006, was wederom voor de periode van 4 jaar.

Nijmegen, 24 juni 2010Ingezonden persbericht