Provincie Friesland


Zwemverbod voor zwemvijver 'De Vlinderslag' Wolvega

Met ingang van vandaag, 24 juni 2010, geldt een door de provincie Fryslân ingesteld zwemverbod voor de zwemvijver "De Vlinderslag" ten oosten van Wolvega, nabij de op en afrit van de A32. Tijdens zwemmen in dit water is de kans op gezondheids-klachten daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen. Op de locatie wordt met borden aangegeven dat zwemmen verboden is.

De zwemwatertelefoon (058 - 2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen via de zwemwatertelefoon of per e-mail aan zwemwater@fryslan.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via NOS-teletekst (pagina 725) en via de internetsite van de provincie www.fryslan.nl.


---- --