Stichting Bouw Research

Nationaal congres Leegstand & Herbestemming

Het congres vindt plaats op 24 juni 2010 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Deelname kost ¤ 295 exclusief btw.

Kansen voor karakteristieke gebouwen

Dit congres wordt georganiseerd door SBR en Facta. Mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Ministerie VROM, Nationaal Programma Herbestemming en Aedes. Totstandgekomen m.m.v. Wonen boven Winkels.

Wat zijn kansen en knelpunten als ik wil herontwikkelen? Wat kunnen gemeenten doen om herbestemming te bevorderen en welke nieuwe subsidies komen er beschikbaar? Het antwoord op deze, en nog veel meer relevante vragen rondom herbestemmen krijgt u tijdens het Nationaal Congres Leegstand & Herbestemming - Kansen voor karakteristieke gebouwen.

Dit mag u niet missen!

Bent u betrokken bij herbestemmen, dan mag u deze gelegenheid om kennis uit te wisselen niet missen:
* Herbestemmen loont en staat volop in de belangstelling: alle betrokken partijen, van woningcorporaties en projectontwikkelaars tot de overheid realiseren zich het belang. Ook burgers nemen steeds meer initiatieven.
* Dit landelijke congres bundelt alle kennis uit de praktijk.
* U krijgt in één dag tijd actuele ontwikkelingen rondom herbestemming van leegstaande gebouwen voorgeschoteld.
* Bovendien is er volop ruimte om uw eigen mening en vakkennis in te brengen.

Voor wie is dit congres bedoeld?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die vakmatig bij herbestemmen van vastgoed betrokken is; van beleidsmedewerkers bij de diverse overheden tot adviesbureaus, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, woningcorporaties en projectontwikkelaars.