Provincie Utrecht

Studenten denken met Provincie Utrecht mee

De winnaar van de wedstrijd `hoe verhoog je de opkomst van de provinciale statenverkiezingen in 2011?' is bekend. De provincie Utrecht schreef de wedstrijd uit in samenwerking met de online denktank Battle of Concepts. In totaal kwamen er 52 ideeën binnen met informatie over opkomst, stemgedrag, doelgroepen en campagnemiddelen. Deze informatie is door de provincie Utrecht voor iedereen digitaal beschikbaar gesteld.

Op internet staan de concepten die zijn binnengekomen op de vraag: Hoe kan de provincie Utrecht de stemopkomst voor de provinciale statenverkiezingen in 2011 verhogen? Studenten en young professionals die aangesloten zijn bij deze online denktank dachten na over welke belangen inwoners van Utrecht hebben bij het provinciale middenbestuur. Vervolgens was de opdracht op die belangen zichtbaar te maken in een uitgewerkt campagnevoorstel.

Bron van informatie
De concepten leverden informatie op over opkomst, campagnes in het buitenland, stemgedrag, doelgroepen en een scala aan uitgewerkte campagnemiddelen. De komende maanden gaat de provincie Utrecht kijken welke informatie en welke ideeën zij kan inzetten tijdens de verkiezingscampagne van Provinciale Staten in 2011. Het winnende concept staat ook op de website!

Voor iedereen
De provincie Utrecht vindt het belangrijk om informatie te delen. Daarom is gekozen voor een zogenoemde Open Battle. Een variant waarbij de concepten digitaal voor iedereen toegankelijk zijn.

Op de website Battle of concepts staan alle concepten. Iedereen kan de concepten bekijken voor inspiratie, maar ook om zijn of haar mening te geven en suggesties ter verbetering te doen.


Voor algemene vragen:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11