NDP kiest bredere profilering en voorzitter

24/06/2010 19:34

Nederlands Uitgeversverbond

De leden van de Nederlandse Dagbladpers (NDP) hebben ingestemd met het voorstel om de branchevereniging in de komende jaren te verbreden tot een vereniging voor uitgevers van nieuwsmedia. Jacques Kuyf, ceo van FD Mediagroep, is benoemd tot voorzitter van het bestuur.

De wens tot verbreding van de NDP vloeit voort uit het toenemende aantal digitale uitgeefactiviteiten die uitgevers ontwikkelen naast de papieren krant. Dagbladuitgevers hebben een onverminderd geloof in kranten en benutten tegelijkertijd de mogelijkheden om digitaal te voorzien in de behoeften van nieuwsconsumenten. De NDP draagt als brancheorganisatie de kracht en maatschappelijke functie van nieuwsmedia uit en maakt zich sterk voor de zakelijke en journalistieke belangen van de aangesloten uitgevers.

Naast public affairs en belangenbehartiging blijven mediumtypepromotie op de advertentiemarkt (Cebuco) en jongeren (Krant in de Klas) speerpunten.

Jacques Kuyf volgt Kees Spaan op, die na elf jaar het voorzitterschap neerlegt. Tom Nauta, sinds 2004 algemeen secretaris van de NDP, is benoemd tot directeur. Hij zal een deel van de werkzaamheden van Kees Spaan overnemen. Het NDP-bureau zal medio augustus worden versterkt met beleidsadviseur public affairs Herman Wolswinkel.

Het NDP-bestuur bestaat per 24 juni naast Jacques Kuyf uit: Frank Volmer (Telegraaf Media Groep, vice-voorzitter), Frits Campagne (Persgroep Nederland), Rob de Spa (Wegener Nieuwsmedia), Gert-Jan Oelderik (NRC Media), Gijs Lensink (NDC/VBK) en Bart Visser (Erdee Mediagroep).