Rijksuniversiteit Groningen

Effort allocation of the Dutch beam trawl fleet

Datum: 25 juni 2010

Promotie: dhr. J.J. Poos, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Effort allocation of the Dutch beam trawl fleet

Promotor(s): prof.dr. A.D. Rijnsdorp

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Dynamiek boomkorvisserij op tong en schol

Jan Jaap Poos onderzocht hoe vissers hun activiteiten verdelen in ruimte en tijd. Het begrijpen van de mechanismen die de dynamiek van vissersvloten bepaalt, is van belang om te begrijpen hoe vissers reageren op maatregelen in het kader van visserijbeheer en op omgevingsveranderingen. Deze kennis kan gebruikt worden door visserijbeheerders om effectieve beheersmaatregelen te ontwerpen. Het onderzoek richt zich op demersale visserijen (vissend op platvis) die een aantal soorten tegelijkertijd exploiteren.

Poos toont aan dat de visserij reageert op seizoensveranderingen in de ruimtelijke verdeling van hun doelsoorten, de platvissen schol en tong. Gebiedsspecialisatie en interferentiecompetitie tussen schepen spelen een rol in de totstandkoming van de ruimtelijke verdeling van de vloot, binnen de beperkingen die er opgelegd worden door het visserijbeheer. Er is een 'dynamic state variable model' ontworpen om het effect van beperkingen als gevolg van visserijbeheer op de ruimtelijke en temporele verdeling van visserijinspanning en discarding (vermijding van een gebied of afzien van een inspanning) te bestuderen. Dit model evalueert de trade-offs en beperkingen waar individuele vissers mee geconfronteerd worden in hun visserij.

Beheersmaatregelen beïnvloeden de trade-offs en beperkingen die het individuele gedrag van vissers vormgeven, wat resulteert in veranderingen in de ruimtelijke verdeling van vissersvloten en andere aspecten van vloot dynamica. In het geval van de boomkorvloot laat het onderzoek zien dat de visserijinspanning als gevolg van de verlaging van het scholquotum zuidwaarts is verplaatst. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een toename is geweest van de relatieve vangbaarheid voor tong en jonge schol en een drijfveer voor vissers om marktwaardige vis te discarden.

Jan Jaap Poos (Nijmegen, 1975) studeerde mariene biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij ook promoveert. Zijn onderzoek voerde hij, in samenwerking met de RUG, uit bij Wageningen IMARES, waar hij werkzaam is. Het promotieonderzoek werd gefinancierd door NWO.

Laatst gewijzigd: 16 juni 2010 09:44