Gemeente Zoetermeer

Onderzoekscommissie Sterigenics biedt rapport aan

De Onderzoekscommissie Sterigenics biedt op vrijdag 25 juni haar rapport over het dossier
Sterigenics aan de Zoetermeerse gemeenteraad aan. De gemeenteraad heeft de
onderzoekscommissie op 13 april 2010 ingesteld. De commissie bestaat uit de heren mr. F.H.G. de
Grave (voorzitter), dr. C.J.J.G. IJzermans en mr. R.F. Ruers en werd bij haar werkzaamheden
ondersteund door het onderzoeksbureau Jacques Necker.

De bijeenkomst vindt plaats om 14.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis. De heer mr. F.H.G. de Grave overhandigt het rapport aan de voorzitter van de raad, de heer drs. J.B. Waaijer, en zal vervolgens de bevindingen presenteren.

Op dinsdag 29 juni vindt een gezamenlijke commissievergadering plaats waarin gemeenteraad en college de gelegenheid krijgen vragen te stellen aan de voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer De Grave. Deze commissievergadering begint om 19.00 uur. Het rapport is geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 1 juli. Aanvang 20.00 uur.