Maak van oudere internetgebruiker geen digitale immigrant

22/06/2010 17:17

ANBO

'De oudere: Een digitale immigrant in eigen land? Een verkenning naar toegankelijke informatievoorziening'.

Met deze rede zal prof. dr. Eugène Loos de door ANBO ingestelde bijzondere leerstoel 'Oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij' aanvaarden. De oratie vindt plaats op 25 juni 2010 om 14.30 uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Toegankelijke informatievoorziening is belangrijk voor iedereen. Gebruiksvriendelijke websites zijn daarbij van belang, zeker nu informatie steeds vaker en steeds meer digitaal wordt gegeven. Binnen de groeiende groep oudere internetgebruikers zijn verschillen: leeftijd, opleiding en achtergrond spelen een cruciale rol bij het gebruik van computers. Recent gaf driekwart van de vijftigplussers aan niet meer zonder internet te kunnen. Zij zitten ruim 12 uur per week achter de computer. Wel gaven senioren aan dat sommige websites niet gebruiksvriendelijk zijn waardoor informatie moeilijk of niet te vinden is. Prof. dr. Eugène Loos is voor ANBO bijzonder hoogleraar 'Oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij' aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen tijd heeft hij onderzoek gedaan naar het navigatiegedrag van senioren op internet. In zijn oratie zal Eugène Loos ingaan op de vraag of de oudere gezien kan worden als een digitale immigrant in eigen land.