Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

NMa onder voorwaarden positief over samenwerking ProRail en spoorwegondernemingen

25-06-2010

De onafhankelijkheid van ProRail komt niet in gevaar nu de spoorbeheerder wil gaan samenwerken met spoorwegondernemingen in het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR). Dit oordeelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een zienswijze over deze voorgenomen samenwerking. Wij juichen alle maatregelen toe die de kwaliteit op het spoor voor reizigers en verladers verhogen, maar we willen tegelijkertijd voorkomen dat het gelijke speelveld voor spoorwegondernemingen wordt verstoord, aldus Jaap de Keijzer, lid van de Raad van Bestuur van de NMa.

OCCR mag gelijke speelveld niet verstoren
In het OCCR werken de spoorbeheerder ProRail en de spoorwegondernemingen samen bij verstoringen en calamiteiten op het spoor. Bovendien proberen zij te voorkomen dat zich verstoringen en calamiteiten voordoen. Directe aanleiding voor het OCCR was een grote computerstoring in april 2005 op de verkeersleidingpost in Utrecht; hierdoor was een hele dag geen treinverkeer mogelijk in Nederland. Door de samenwerking in het OCCR zou echter de indruk kunnen ontstaan dat de aangebrachte scheiding tussen spoorbeheer en spoorverkeer teruggedraaid wordt. Om te voorkomen dat het gelijke speelveld voor spoorwegondernemingen wordt verstoord, formuleert de NMa vier voorwaarden aan de samenwerking in het OCCR.

Vier voorwaarden aan de samenwerking in het OCCR Allereerst dient ProRail aan de vervoerders te garanderen dat de spoorcapaciteit onafhankelijk en non-discriminatoir wordt verdeeld. Als tweede voorwaarde stelt de NMa dat ProRail vertrouwelijke informatie afschermt van vervoerders. Als derde voorwaarde moet ProRail de kosten voor het OCCR in rekening brengen aan de vervoerders via de gebruiksvergoeding. Omdat het doel van het OCCR is om prestaties te verbeteren, waarmee ook kostenbesparingen worden gerealiseerd, gaat de NMa ervan uit dat de nieuwe gebruiksvergoeding niet stijgt ten opzichte van de huidige. Als laatste voorwaarde stelt de NMa dat ProRail alle informatie over het OCCR moet opnemen in de netverklaring, de prospectus voor vervoerders.

De Keijzer besluit: Al met al zijn wij in principe dus positief over de samenwerking in het OCCR. Deze samenwerking zal naar verwachting echter wel onder een vergrootglas worden bekeken. ProRail en de vervoerders doen er dan ook verstandig aan om de samenwerking pro-actief zo transparant mogelijk vorm te geven.