ThiemeMeulenhoff introduceert: Werken met multiprobleemhuishoudens

25/06/2010 10:38

ThiemeMeulenhoff

Een doelgroep waar vrijwel elke maatschappelijke of sociaalpedagogische hulpverlener mee worstelt, is de categorie gezinnen met een meervoudige problematiek. Tot nu toe was daarover geen adequate literatuur voorhanden. Met het verschijnen van Werken met multiprobleemhuishoudens komt daar verandering in. In dit veelzijdige studieboek laten diverse experts hun licht schijnen op dit complexe onderwerp.

Brede doelgroep

Vanuit het perspectief van de hulpverlener maken de experts inzichtelijk hoe je in een dergelijke setting invulling kunt geven aan de veelal meervoudige rol van ondersteuner, raadgever, coach en belangenbehartiger. En hoe je omgaat met het spanningsveld tussen de leefwereld van de cliënt en de systeemwereld van instellingen, tussen zorgen en activeren. Ook reiken zij de lezer belangrijke professionele vaardigheden en organisatorische handelingskaders aan. Deze brede invalshoek maakt het boek niet alleen geschikt voor hulpverleners en social workers in opleiding maar ook voor sociaal verpleegkundigen, onderwijzers, politiefunctionarissen en medewerkers van gemeenten en woningcorporaties.

Kennis, handelingskaders, organisatie en wet- en regelgeving

Over het algemeen krijgt een hulpverlener te maken met een specifiek probleem waarvoor specifieke expertise is vereist, dat geldt echter niet als het gaat om een multiprobleemhuishouden. In een dergelijke complexe situatie opereert de social worker vaak als intermediair: hij verstaat de taal en de cultuur van het gezin en heeft zicht op de vigerende maatschappelijke waarden en normen in organisaties en beleidskaders. Vanwege het verschil in referentiekaders maakt de hulpverlener over en weer vertaalslagen tussen cliëntsysteem, maatschappelijke instellingen en beleidsmakers. Dit vraagt om vakoverstijgende kennis, om interdisciplinaire expertise.

Werken met multiprobleemhuishoudens biedt deze brede invalshoek. Het boek bevat zowel informatie over de doelgroep als beschrijvingen van methodieken en professionele vaardigheden. En omdat de ervaring leert dat organisatorische vraagstukken en wet- en regelgeving nogal eens voor hoofdbrekens zorgen, is er ook ruim aandacht voor aspecten als overheidsbeleid, omgaan met overheidsinstanties en instellingen en de interne relatie tussen werkvloer en management. De leerstof wordt aan de hand van cases, studievragen en opdrachten uitgewerkt. Hierbij wordt onder meer verwezen naar beeldfragmenten die op het internet te vinden zijn.

Gebundelde knowhow

De oorsprong van het boek ligt in de unieke samenwerking tussen het kenniscentrum Multiprobleemgezinnen van de Windesheim Hogeschool te Zwolle en de Instelling voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Juvans te Den Bosch. Tijdens de jaarlijkse thematische Conferenties over multiprobleemgezinnen van 2004 tot 2009 is diverse experts gevraagd een bijdrage te leveren. Samen hebben zij deze uitgave gemaakt tot wat het is: een allesomvattende, praktische leidraad voor de gezinswerker.

Online te bestellen

Werken met multiprobleemhuishoudens is vanaf nu verkrijgbaar bij www.thiemeMeulenhoff.nl en bij gerenommeerde webwinkels als www.selexyz.nl, www.boeknet.nl, www.bol.com, www.bruna.nl en www.proxis.be.

http://www.thiememeulenhoff.nl/hbo