Productschap Diervoeder

25/06/2010

Inspirerende netwerkmiddag voor P&O functionarissen

Op 22 juni jl. vond in Renkum de workshop werken met netwerken plaats rondom het thema Levensfasebewust Personeelsbeleid in de diervoedersector. De workshop werd begeleid door Wageningen Business School en Complimens in de persoon van Joost Snoeijen, als voormalig HRM-manager Hendrix Utd een oude bekende in de sector. De bijeenkomst was geïnitieerd vanuit het project Levensfasebewust Personeelsbeleid in de diervoedersector.

Een groep van zeven personeelsfunctionarissen van verschillende bedrijven, plus vertegenwoordigers van het PDV en Nevedi gingen aan de slag met het formuleren van onderwerpen rondom het thema Levensfasebewust Personeelsbeleid. Het achterliggende doel was om het `containerbegrip' Levensfasebewust Personeelbeleid met elkaar wat tastbaarder te maken en tot ideeën te komen voor mogelijkheden hiervoor in de sector. Ook het creëren van bewustwording en draagvlak binnen de sector is hierbij van groot belang.Het directe contact tussen `concullega's' kan hier een sterke bijdrage aan leveren.

Tijdens verschillende brainstormsessies, afgewisseld met veel nuttige theoretische informatie, hebben de deelnemers een aantal onderwerpen geformuleerd; om in netwerkverband met elkaar in gesprek te blijven en verder te concretiseren. Deze onderwerpen,`imago van de sector' en `boeien en binden', zijn nog niet direct gerelateerd aan het onderwerp, maar kunnen wel worden gezien als bouwstenen hiertoe.

De bijeenkomst werd door de aanwezige P&O functionarissen als zeer positief en inspirerend ervaren. Eerst en vooral zal er kritisch worden gekeken naar de uitkomsten van deze middag door het PDV en sociale partners. Wederom is gebleken dat de P&O functionarissen het prettig vinden om in dergelijke netwerksetting met elkaar ideeën uit te wisselen, buiten de gebaande paden van het eigen bedrijf.