Stadsdeel Amsterdam Zuidoost


openbaar fitness station in K-buurt

---

Nieuw openbaar fitness station in K-buurt

25 juni 2010

K-buurt sportattractie rijker

Van september 2009 tot en met eind juni 2010 konden bewoners van de E-,G- en K-buurt tegen een gereduceerd tarief sporten bij een van de vier sportscholen in de wijk. Stadsdeel Zuidoost initieerde de actie vanuit het project Wijkaanpak. Ter afsluiting van het project opent Emile Jaensch, portefeuillehouder Sport en Recreatie, op vrijdag 25 juni a.s. om 15.00 uur een nieuw openbaar fitness-station naast de atletiekbaan in de K-buurt.

Bewoners van de E-, G- en K-buurt konden van september 2009 tot en met eind juni 2010 tegen een gereduceerd tarief sporten onbeperkt sporten in een van de sportscholen in de wijk. De deelnemende sportscholen waren Bylmer Gym, Professional Fitness, Marcha Fitness en Stichting Koryo.

Aanhoudend succes
Doel van het project was om de sportdeelname door de bewoners van de E-, G- en K-buurt te verhogen en daartoe een stimulans te geven door tijdelijk de contributie van een lidmaatschap voor de deelnemende sportscholen te verlagen. Het sportproject zou aanvankelijk eindigen op
1 januari 2010, maar werd vanwege aanhoudend succes verlengd tot 1 juli 2010. Circa 600 personen hebben deelgenomen aan het sportproject.

Sportief leven
Om de weg naar een gezond en sportief leven te bevorderen, heeft stadsdeel Zuidoost de apparaten van het oude openbare fitness-station vervangen door nieuwe in een frisse kleur. Emile Jaensch, portefeuillehouder Sport en Recreatie, opent het nieuwe fitness-station op vrijdag 25 juni a.s. om 15.05 uur. Hij verricht de opening met een aantal bewoners van de E-, G- en K-buurt die aan het sportproject hebben deelgenomen.

Wijkaanpak
De E-, G- en K-buurt is als een van de veertig buurten in Nederland door de minister voor Wonen, Wijken en Integratie aangewezen als zogenaamde `krachtwijk'. Het stadsdeelbestuur, bewoners, politie en de woningcorporaties Rochdale, Ymere, Eigen Haard en De Key werken hierbij samen om van de E-, G- en K-buurt een prachtwijk te maken.
---