FNV

25-6-2010

FNV pleit voor belasting op financiële transacties

De FNV pleit voor een belasting op financiële transacties. De G20 dient nu een belangrijke stap te zetten in de internationale coördinatie van deze transactiebelasting. Nederland is niet alleen uitgenodigd op de G20, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren door met andere landen een concreet voorstel in te dienen voor de invoering van deze transactiebelasting.

Europa wordt sterk getroffen door de financiële en economische crisis. Voor de toekomst is een nieuwe architectuur nodig voor de financiële wereld op nationaal, Europees en internationaal niveau. De belasting op financiële transacties is een belangrijke bouwsteen voor een duurzame financiële wereld.

De explosie van de financiële markten van de laatste jaren met hun complexe financiële producten is een van de oorzaken van de huidige crisis. Met een financiële transactiebelasting worden vooral financiële transacties die zijn gericht op de korte termijn ontmoedigd. Dit draagt bij aan de stabilisatie van aandelenprijzen, grondstofprijzen en wisselkoersen.

Speculatieve handel wordt ontmoedigd doordat kortetermijn-investeerders meer belasting betalen door hun hoge transactiesnelheid. Langetermijn-investeerders die hun aandelen niet binnen dagen of zelfs minuten doorverkopen worden hierdoor niet geraakt.

Bovendien kunnen belastingopbrengsten worden gegenereerd om publieke diensten te beschermen, armoede te bestrijden en klimaatverandering tegen te gaan. Een belasting op financiële transacties kan alleen al in Europa 100 miljard per jaar opleveren.

In verschillende landen - zoals de VS, VK, Duitsland, Frankrijk en Australië wordt campagne gevoerd voor de invoering van een Financial Transaction Tax. De steun voor de financiële transactiebelasting groeit wereldwijd.

Nu is de tijd om internationale overeenstemming te bereiken. De leiders van de G20 kunnen de wereld leiderschap tonen met het bestrijden van de crisis. De financiële transactiebelasting beperkt speculatie, maakt financiële markten transparanter en levert structurele opbrengsten op. De FNV roept het Nederlandse kabinet op om met andere landen in de G20 een voorstel te doen.

{icon_pdf.gif} Brief Financiële transactiebelasting in internationaal verband