Provincie Noord-Brabant


|Datum     |
|15 juni 2010 |
|Nummer    |
|126      |

Wisseling gedeputeerde, jaarrekening 2009, voorjaarsnota en ontwerp-verordening ruimte
Extra vergaderingen commissies en PS

Provinciale Staten komen voor de zomervakantie nog driemaal bijeen. Op vrijdag 25 juni wordt tussen 12.30 en 13.30 uur een extra vergadering gehouden om afscheid te nemen van gedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen die lid is geworden van de Tweede Kamer. Als haar opvolger wordt Yves de Boer (ook VVD) uit Oosterhout voorgedragen. Over zijn voordracht besluiten PS in dezelfde vergadering.

De vergadering van Provinciale Staten van 9 juli begint al op donderdag 8 juli vanaf 19.45 uur. Op donderdagavond zal de Jaarrekening 2009 worden besproken. De behandeling hiervan werd uitgesteld op 11 juni. Op vrijdag 9 juli wordt vanaf 9.30 uur de reguliere agenda verder behandeld.

Commissie Ruimte en Milieu
Vanwege de vele onderwerpen die besproken moeten worden, komt de commissie Ruimte en Milieu (RM) voor de zomervakantie nog drie maal bijeen: op vrijdagmorgen 18 juni, en 25 juni. Daarnaast komt de commissie bijeen op 1 juli vanaf 19.30 uur.
Op 18 juni begint de vergadering om 9.00 uur. Belangrijkste bespreekpunten zijn het inpassingsplan Agro-food cluster West-Brabant en de ontwerp-verordening Ruimte fase 2. De commissie moet zich uitspreken over de vraag of de ontwerp-verordening de inspraak in kan. Bovendien zal er gesproken worden over de aanvraag van geen bezwaar voor het realiseren van 10 windturbines in de gemeente Halderberge.
De vergadering op vrijdag 25 juni begint om 9.30 uur met de bespreking van de voorjaarsnota. Op donderdagavond 1 juli zal vanaf 19.30 uur met gedeputeerde Hoes onder meer gesproken worden over de verordening stikstof, een begrotingswijziging voor de uitvoering van de Wabo en een evaluatie van beleid en subsidie van voormalige stortplaatsen in Noord-Brabant.

Overige commissies
De overige commissies vergaderen op vrijdag 25 juni. De vergadering van de commissie Bestuur en Middelen begint om 9.30 uur. De commissies Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid (EMG) en Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) starten hun vergadering om 13.30 uur.
Bovendien zullen de commissies EMG en ZWC op 2 juli nog extra bijeen komen tussen 13.00 en 15.00 uur om te praten over Brabantstad Culturele Hoofdstad.