Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

NMa: eerste hulp bij voorkomen kartelafspraken bij inkooptrajecten

25-06-2010

Hoe herken en voorkom je verboden kartelafspraken bij inkooptrajecten? Op deze vragen krijgt de lezer antwoord in een vandaag door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gepubliceerde brochure. De brochure is specifiek geschreven voor iedereen die zich met inkoop en de beoordeling van inschrijvingen en offertes bezighoudt.

Wanneer aanbieders met elkaar samenspannen over hun inschrijvingen of offertes, bijvoorbeeld bij een aanbesteding, betekent dit doorgaans dat er uiteindelijk een hogere prijs en/of slechtere kwaliteit geboden wordt. De afnemer betaalt dan dus te veel terwijl een aanbestedingstraject juist bedoeld is om ervoor te zorgen dat de inkoper waar voor zijn geld krijgt, omdat aanbieders concurreren op prijs en kwaliteit. Deze brochure helpt om de eerste signalen van illegale afstemming tussen de aanbieders bij inkooptrajecten te herkennen. Het maakt mensen bewust van de gevaren bij aanbestedingen en geeft tips over wat te doen als men vermoedt dat er sprake is van verboden kartelafspraken tussen aanbieders, aldus Pieter Kalbfleisch, bestuursvoorzitter van de NMa.

De meest voorkomende vormen van verboden samenspanning zijn:
* Biedonderdrukking of terugtrekking. Ondernemingen die normaal gesproken zouden bieden, spreken af dat zij niet zullen inschrijven op een opdracht of dat zij hun bod zullen intrekken, zodat een ander van succes verzekerd is.

* Overbieding of schijnbieding. Ondernemingen bieden bewust een hogere prijs dan de onderneming die de opdracht mag winnen. Het kan ook voorkomen dat de voorwaarden van het bod zo onacceptabel worden gemaakt dat de bieding zeker niet zal winnen.
* Rotatiesystemen of marktverdelingen. De inschrijvers spreken af wie er aan de beurt is om deze keer de opdracht te winnen. Ook kan het zijn dat inschrijvers de markt onderling hebben verdeeld, bijvoorbeeld op basis van geografische regios.

Waarschuwingssignalen en tips
In de brochure staat een aantal waarschuwingssignalen die de lezer helpen alert te zijn op onverwachte omstandigheden of gebeurtenissen tijdens het inkooptraject. Ook geeft de brochure een aantal tips om afstemming tijdens een inkooptraject zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor zoveel mogelijk bieders, maar ook door bieders niet te laten weten wie hun concurrenten zijn.

De digitale brochure is te vinden op onze brochurepagina. Vanaf augustus is de brochure ook in gedrukte vorm verkrijgbaar. U kunt de brochure nu al bestellen via de link 'bestellen per post' op de brochurepagina.
Digitale brochure in pdf:
Bid-rigging, Samenspanning bij Inkooptrajecten