Ingezonden persbericht


Persbericht

Arnhem - Zaandam, 25 juni 2010

Texel ontvangt Groene Trui

De gemeente Texel heeft afgelopen donderdag van de Provinciale Milieufederaties een Groene Trui gekregen vanwege haar ambities op het gebied van klimaat. De milieufederaties hebben de nieuwe college-akkoorden van vrijwel alle gemeenten gescand. Per provincie kwam de gemeente met de meeste (nieuwe) ambities inzake klimaat­verandering in aanmerking voor de Groene Trui. In Noord-Holland is dat de gemeente Texel. Andere gemeenten met ambitieuze gemeenten zijn Amsterdam en Haarlem.

Texel heeft in het collegeakkoord de ambitie opgenomen om op korte termijn zelfvoorzienend te worden. Deze ambitie werkt door in alle beleidsvelden: verkeer en vervoer, woningbouw en bedrijvigheid. Texel zet niet alleen in op het opwekken van duurzame energie, ook besparing wordt op het eiland serieus aangepakt. De gemeente zet in op een nieuwe groene economie. De gemeente gaat daarbij voortvarend te werk en denkt aan geothermie, getijde-energie en ziet zelfs kansen voor blue-energy. Texel: op dit eiland waait een duurzame storm.

Het groene peleton dat aldus door de milieufederaties is samengesteld bestaat uit de gemeenten Delfzijl, Leeuwarden, Assen, Enschede, Nijmegen, Utrecht, Noordoost­polder, Texel, Delft, Middelburg, 's-Hertogenbosch en Horst aan de Maas.

Gemeenten waar nog geen nieuw bestuurs­akkoord ligt zijn niet in de beoordeling betrokken.

De Milieufederaties hebben bij hun beoordeling onder andere gekeken naar plannen van gemeenten om hun eigen organisatie en de gemeente als geheel klimaatneutraal te maken. Verder zijn de ambities op het gebied van energie­zuinige bouw (woningen, kantoren en bedrijven) onderzocht en is bekeken of gemeenten concrete plannen hebben voor duurzame mobiliteit en bedrijvigheid, het gebruik van (grootschalige) duurzame energie en monitoring van het beleid. Gemeenten die extra geld vrijmaken voor klimaat- en energiebeleid konden extra punten scoren.

Klimaatkaravaan

De twaalf Groene Truien werden uitgereikt tijdens de slotbijeenkomst van de Klimaat­karavaan, op 24 juni jl in de Arena in Amsterdam. Laura Sanctacreu (Nationale Postcode Loterij) en Tim Doornewaard (Klimaatkanjer van Noord-Holland) over­handig­den de truien aan de gemeenten. Hiermee willen de Provinciale Milieufederaties gemeentelijk klimaatbeleid een stimulans geven.