"Nieuwe kabinet moet 2 miljoen huizen isoleren"

25/06/2010 19:05

Stichting Uitvoering Klimaatprogramma


-HIER Klimaatpenning voor Yvo de Boer, Prorail en de Nationale Postcode Loterij -

"Wij moeten samen de internationale gemeenschap helpen om groene groei te begrijpen." was de oproep van Yvo de Boer, de Nederlandse secretaris van de UNPCC aan bedrijfsleven, wetenschappers, politici en maatschappelijke organisaties op de HIER Klimaatborrel. Prorail, de Nationale Postcode Loterij en Yvo de Boer ontvingen uit handen van prinses Laurentien de eerste Klimaatpenning. Zij kregen de onderscheiding voor hun inzet voor de versnelling van klimaatoplossingen.

Op de Klimaatborrel 2010, georganiseerd door de HIER Klimaatcampagne, deelden wetenschappers, politici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven de overtuiging dat het nieuwe kabinet de krachten moeten bundelen op gebied van duurzaamheid.

Oud minister Jacqueline Cramer van VROM, klimaatwetenschapper Vellinga, directeur Blok van Ecofys en voorzitter Wientjes van VNO-NCW debatteerden over de manieren om de afgesproken klimaatdoelstellingen te bereiken.

Zij waren het erover eens dat het toekomstige kabinet de afgesproken duurzaamheidsplannen moet verwezenlijken en dat niemand erbij gebaat is om de ambities naar beneden bij te stellen. "Geen zigzagbeleid." vatte Cramer samen. "Ik vertegenwoordig het Nederlandse bedrijfsleven. Wij hebben getekend en wij zullen doorgaan, ongeacht het kabinet!" onderstreepte ook Bernard Wientjes. Cramer: "De doelstellingen zijn goed afgesproken, en alle maatregelen liggen klaar op de plank. Gebruik ze!" Wientjes voegde daar aan toe "Er ligt een gigantische operatie voor ons allen om twee miljoen woningen te isoleren. Het is in de huidige crisis, waarin tienduizenden bouwvakkers thuis zitten, een gemiste kans dat dat plan niet is doorgegaan. Het is ook een schande dat anders betalen voor mobiliteit is afgeschoten." Het debatforum kon het daarna niet eens worden over de inzet van kernenergie.

De drie HIER Klimaatpenningen werden dit jaar voor het eerst uitgereikt. De Klimaatpenning voor de meest inspirerende persoonlijke klimaatinzet ging naar VN-klimaatonderhandelaar Yvo de Boer. Mede-oprichter en directeur Boudewijn Poelmann van de Nationale Postcode Loterij nam de Klimaatpenning in ontvangst voor de maatschappelijke organisatie met uitzonderlijke klimaatinzet. De Nationale Postcode Loterij steunt al twintig jaar diverse organisaties die klimaatverandering op de agenda zetten en neemt zelf regelmatig het voortouw om groene energie en energiereductie te stimuleren met grootschalige acties.

De Klimaatpenning voor de onderneming met uitzonderlijke klimaatinzet ging naar Prorail: dit bedrijf ontwikkelde de CO2-Prestatieladder, waarmee alle leveranciers in aanbestedingstrajecten worden gestimuleerd om actief aan de slag te gaan met duurzame energie en energiereductie. Directeur infraproducten Patrick Buck nam trots de klimaatpenning in ontvangst uit handen van prinses Laurentien: "De Klimaatpenning is een erkenning voor ons werk, in aanvulling op de erkenning die we uit de markt krijgen" aldus Patrick Buck. "Wij hopen dat onze manier van werken een voorbeeld is voor andere sectoren en bedrijven."

De Klimaatpenning is een initiatief van de HIER Klimaatcampagne, de campagne van meer dan dertig maatschappelijke organisaties die samenwerken aan de oplossing van het klimaatprobleem. De Klimaatpenning wordt in 2010 voor het eerst uitgereikt en gaat voortaan jaarlijks naar de meest inspirerende versnellers van klimaatoplossing.

http://www.hier.nu