Gemeente Stein


Informatieavond herinrichting Houterend Stein

De gemeente Stein gaat de straat Houterend in Stein na de bouwvak vakantie opnieuw inrichten. Daarom organiseert de gemeente Stein maandag 5 juli in cafe âT Houterein om 19.00 uur een bijeenkomst voor bewoners. Houterend

Participeren
Tijdens deze avond geeft de gemeente en toelichting op de plannen waaronder ook de aanleg van een verkeersdrempel en een voorziening om het regenwater onder het wegdek te infiltreren. Voor het slagen van dit infiltratieproject is het van belang dat bewoners van Houterend participeren. Dit is dan ook een belangrijk gespreksonderwerp van deze bijeenkomst.

Collectief afkoppelen
Om werk met werk te maken, zou het mooi zijn om als bewoners collectief te kiezen voor afkoppelen van het regenwater aan de voorzijde van het huis. Over deze optie en de (subsidie) mogelijkheden wil de gemeente met bewoners van gedachten wisselen. Bewoners zijn persoonlijk uitgenodigd middels een brief.