Radboud Universiteit Nijmegen


* Ester ontdekt esterase

Ester ontdekt esterase (Promotie)

Datum
maandag 5 juli 2010

Tijd
13:30

Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Promovendus
mevrouw drs. E. Damen

Promotors
De heer prof. dr. E.J.J. van Zoelen

Copromotors
De heer dr. J.E.M. van Leeuwen

Titel promotie
The role of the retromer complex in receptor trafficking

Beschrijving
Eiwitten zijn essentieel voor de functie van cellen. Het retromer-complex wordt gevormd door drie eiwitten: Vps26, Vps29 en Vps35. Deze eiwitten zijn zo belangrijk dat ze voorkomen in alle organismen: van gisten tot zoogdieren.

Om te onderzoeken hoe ze werken en waar ze voor dienen, vergeleek Ester Damen een computermodel van de structuur van de eiwitten met de structuur van andere eiwitten waarvan de functie al bekend is.

Ze ontdekte dat Vps29 een metallo-fosfo-esterase zou kunnen zijn, wat in vitro bevestigd. Metallo-fosfo-esterases zijn enzymen die fosfaat-groepen van moleculen kunnen verwijderen. Dit werpt licht op de mogelijke functie van het retromeer-complex: het beïnvloedt het transport van enzymen die betrokken zijn bij de afbraak van overbodige eiwitten in de cel.

Biografie
Ester in `t Groen - Damen (Dongen, 1981) studeerde biomedische gezondheidswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze liep stage bij het Nederlands Kanker Instituut en het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences waar ze nu promoveert. Momenteel is zij Clinical Research Associate Covance.

Contactpersoon
Wetenschapsredactie

E-mail
media@ru.nl

Telefoon
(024) 361 60 00