Gemeente Almelo

Groot onderhoud verhardingen 2010 - Weezebeeksingel

25 juni 2010 - Vanaf 5 juli 2010 start de gemeente Almelo met onderhoudswerkzaamheden aan de verharding van de Weezebeeksingel tussen de kruisingen met de Windmolenbroeksweg en de Zilvermeeuw

Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden bestaan uit:

* Frezen van asfaltverhardingen;


* Aanbrengen nieuwe asfaltverhardingen;

Gevolgen voor het verkeer
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de eerste fase wordt de noordelijke rijbaan (Woonboulevard-Windmolenbroeksweg) afgesloten en wordt het verkeerd in beide richtingen over de zuidelijke rijbaan geleid. Na gereed komen van de eerste fase wordt het verkeer in beide richtingen omgezet naar de noordelijke rijbaan waarna de zuidelijke rijbaan wordt aangepakt.

Om de verkeersdruk tijdens de werkzaamheden te verminderen is een adviesroute opgesteld via de A35-Wierdensestraat-Schuilenburgsingel-Van Rechteren Limpurgsingel.

Duur van de werkzaamheden
Het werk start op 5 juli 2010 en duurt tot 23 juli 2010 afhankelijk van het weer.

Informatie
Mochten er vragen zijn over de uitvoering van het werk, dan kunt u contact opnemen met de opzichter van het werk de heer W. Doldersum (0546 541572 / 06-81862731).

Voor vragen over het ontwerp kunt u contact opnemen met de heer R. de Jong (0546 541297).