Gemeente Hoorn

Gemeenteraad vergadert over beter binnenklimaat voor basisscholen

De gemeenteraad van Hoorn vergadert op dinsdag 5 juli 2010 over het verbeteren van het binnenklimaat van basisscholen. Het college van B en W vraagt ook om geld vrij te maken voor energiebesparende maatregelen aan de schoolgebouwen. De gemeenteraad neemt ook een besluit over het rapport van de Rekenkamercommissie over de resultaten van het Hoornse reĂŻntegratiebeleid. Hierin stelt de Rekenkamercommissie dat de inzet groot is, maar dat de resultaten van het beleid beter inzichtelijk moeten worden gemaakt.

Daarnaast komt het voorstel om budget vrij te maken voor de reconstructie van de Provincialeweg aan de orde, die als gevolg van de strenge winter behoorlijk beschadigd is. Tot slot besluit de raad over een nieuwe subsidie voor energiebesparende maatregelen voor inwoners van Hoorn en extra storingen in de onderhoudsvoorziening voor gebouwen waaronder het Sint Pietershof.

Bezoek raadsvergadering De raadsvergadering van 5 juli 2010 start om 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis, aan de Nieuwe Steen 1. Het is de laatste gemeenteraad voor het reces. Alle publiek is van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.