Rijksoverheid


Geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst van Gezondheidsministers van 5 en 6 juli 2010

Op 5 en 6 juli 2010 vindt in Brussel de informele bijeenkomst van Gezondheidsministers van plaats.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. De strijd tegen kanker

2. Evaluatie van de pandemie A(H1N1)

3. Gezondheidsveiligheid in de EU
De informele bijeenkomst van gezondheidsministers van 5 en 6 juli a.s. staat in het teken van de strijd tegen kanker, de evaluatie van de gezamenlijke Europese aanpak van de grieppandemie en in het verlengde daarvan de gezondheidsveiligheid in de EU.

1. De strijd tegen kanker
Er zal tijdens deze informele bijeenkomst gesproken worden over de toegevoegde waarde van de EU op het terrein van kanker. De vraag zal met name centraal staan hoe bestaande initiatieven geconsolideerd kunnen worden en hoe daar opnieuw politiek commitment aan gegeven kan worden. Nederland zal in de discussie over kanker het Nederlandse beleid uitdragen en naar voren brengen dat de meerwaarde van Europese samenwerking gevonden kan worden in de sfeer van uitwisseling van best practices en gezamenlijk onderzoek.

2. Evaluatie van de pandemie A(H1N1)
Daarnaast zal gesproken worden over de evaluatie van de grieppandemie. De focus zal liggen op de gezamenlijke Europese inspanningen in de strijd tegen A(H1N1) en de vraag wat daaruit meegenomen kan worden in de toekomst. Centrale vraag daarbij zal zijn wat verwacht wordt van de Commissie inzake surveillance, vaccinatiestrategie, risicocommunicatie, en de multi-sectorale dimensie van de voorbereiding van pandemieën. Daarnaast zal terugkoppeling plaatsvinden van de resultaten van de expertbijeenkomst van 1-2 juli. Deze bijeenkomst, georganiseerd door het Belgisch voorzitterschap, heeft ook als thema de evaluatie van de grieppandemie.
Nederland stelt zich in deze fase terughoudend op waar het gaat over de evaluatie van de grieppandemie. De evaluatie in Nederland zit immers nog midden in de evaluatieprocedure, zodat het nog te vroeg is om te spreken over lessen die getrokken kunnen worden.
De uitkomst van de gedachtewisseling zal worden gebruikt als input voor de Raadsconclusies over dit onderwerp die naar verwachting geagendeerd zullen staan voor de formele WSBVC Raad van december in Brussel.
3. Gezondheidsveiligheid in de EU
In het verlengde van de discussie over de evaluatie van de pandemie A(H1N1) staat het onderwerp gezondheidsveiligheid in de EU geagendeerd. De conclusies die onder het Frans Voorzitterschap werden aangenomen, dienen als basis voor deze discussie. Daarbij staan vragen centraal als hoe toekomstige gezondheidsdreigingen tegemoet getreden kunnen worden. In het najaar zal de Commissie met een mededeling over gezondheidsveiligheid in de EU komen.