Politie Hollands Midden

Lisse - Flitsen op verzoek: een tussenstand

Lisse, 05-07-2010 o Uit de veiligheidsmonitor 2009 bleek dat te snel rijden als grootste veiligheidsprobleem wordt ervaren onder de inwoners van Lisse.

Politie en gemeente besloten gezamenlijk te gaan optreden om het veiligheidsgevoel te vergroten. Uit informatie van de inwoners van Lisse is een top 7 samengesteld van onveilige locaties. Lees meer over het verkeersveiligheidproject.

De politie heeft de laatste tijd op wegen uit de top 7 gecontroleerd en de gemeente is mogelijkheden voor infrastructurele maatregelen aan het onderzoeken.

Resultaten controles In totaal heeft Politie Hollands Midden ruim 110 uur gecontroleerd, waarbij in totaal 999 bekeuringen voor snelheid zijn uitgeschreven. In totaal is de snelheid van 27.176 voertuigen gecontroleerd bij opvallende of onopvallende controles.

Enquête Rooversbroekdijk: weginrichting De Rooversbroekdijk werd door meerdere omwonenden als gevaarlijk betiteld. De Rooversbroekdijk is een lange weg en het was dus voor politie en gemeente niet meteen duidelijk om welk gedeelte van de Rooversbroekdijk het ging. Daarom is een enquête uitgezet bij omwonenden van de Rooversbroekdijk. Uit dit onderzoek blijkt dat met name het weggedeelte tussen de Ruishornlaan en de Middenweg als gevaarlijk wordt beschouwd. Op dit gedeelte is vervolgens een eerste snelheidsmeting, een zogeheten nulmeting, gehouden. Hieruit bleek dat 79% van de weggebruikers de maximumsnelheid van 30 km/u overschreed. Sommige bestuurders reden zelfs harder dan 80 km/u!

Door de weginrichting, in combinatie met de hoge snelheid, voelen veel mensen zich onveilig. De gemeente gaat kijken of de weginrichting van de Rooversbroekdijk aangepast kan worden, waardoor snel rijden zoveel mogelijk wordt verhinderd.

Opmerking omwonende: Door de wegversmalling gaan auto's harder rijden om er nog snel langs te kunnen.

Daarnaast wordt in de enquête door omwonenden het kruispunt van de Rooversbroekdijk met de Botterstraat onoverzichtelijk genoemd. De gemeente en politie zullen in gezamenlijkheid kijken naar mogelijke oplossingen.

Opmerking omwonende: Beplanting kruising Botterstraat verwijderen voor een beter overzicht van de kruising.