Gemeente Tiel


Samenwerking Geldermalsen-Tiel op gebied van ICT

Het is algemeen bekend, dat de ontwikkelingen op het gebied van ICT zich razendsnel opvolgen. Ook de gemeenten worden hiermee dagelijks geconfronteerd. Om niet ieder voor zich het bekende wiel uit te vinden hebben de gemeenten Geldermalsen en Tiel nadrukkelijk voor samenwerking op dit terrein gekozen.

Inmiddels zijn al de nodige stappen gezet. Zo is er een glasvezelverbinding van 17 km tussen de beide gemeentehuizen gerealiseerd. Gewerkt wordt aan een gemeenschappelijke database waarbij gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van dezelfde hard- en software. Kennis wordt gedeeld en in geval van calamiteiten/storingen kan de ene gemeente vrij eenvoudig uitwijken naar de andere zonder dat de digitale klant er ook maar iets van merkt. Er zal geen sprake zijn van kostenbesparingen, wel kan er door deze samenwerking meer worden gedaan met minder meerkosten.

Beide gemeenten zien duidelijk een gemeenschappelijk belang, een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijk doel wat mogelijk als vliegwiel kan dienen voor de verdere onderlinge samenwerking. Dit volledig in de lijn van de netwerkgedachte Tiel-Geldermalsen. Daarbij staat de deur voor andere regiogemeenten altijd open om aan te haken.

Elke gemeente behoudt in de toekomst zijn eigen ICT-afdeling, maar beide afdelingen zullen op redelijk korte termijn wel als een eenheid gaan opereren.