CNV Onderwijs

5 juli 2010

Functiemix: Is uw school er klaar voor?

Categorie: Nieuws medezeggenschap

Op dit moment is de eerste stap van het invoeringsplan voor de functiemix in volle gang. Tenminste... als het goed is. Wij vernemen regelmatig van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden dat besturen besluiten de functiemix uit te stellen tot januari 2011 of zelfs tot 1 augustus 2011. Vaak wordt dan als reden genoemd dat het bestuur nog geen beleid heeft gemaakt op de functiemix. De regeling was overigens in april 2008 al bekend.

Met het voorstel van het bestuur om de functiemix uit te stellen, lijkt het of het bestuur daar een keuze in heeft. Dat is echter niet zo. De cao primair onderwijs stelt dat per 1 augustus 2010 de eerste 8% LB-functies gerealiseerd moeten zijn (in het speciaal basisonderwijs is dat 3%). De enige scholen die hier van af kunnen wijken, zijn de zeer kleine scholen.

In de bijlage treft u de uitleg hierover aan. In alle andere situaties moet het bestuur zich houden aan de cao-bepalingen. Zelfs al zou het voorstel om de functiemix uit te stellen, goedgekeurd zijn door personeelsgeleding van de GMR. De GMR heeft namelijk geen instemmingsbevoegdheid waar het gaat om het niet volgen of slechts deels volgen van de cao. Afspraken over afwijking van de cao kunnen slechts overeengekomen worden in overleg met de vakbonden voor onderwijspersoneel.

Heeft de (G)MR nog niets vernomen over de daadwerkelijke uitvoering van de functiemix, of is uw bestuur van mening dat zij de functiemix op een later tijdstip kunnen invoeren? Stuurt u dan zo spoedig mogelijk een mailtje met de stand van zaken naar mr-advies@remove-this.cnvo.nl
---