Gemeente Loenen aan de Vecht


Loenen nummer 50 op ranglijst BAG gemeenten

De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) biedt één landelijke registratie van alle gebouwen en adressen in Nederland. Aangelegd en beheerd door de gemeenten volgens eenduidige, hoge kwaliteitsnormen. Panden en adressen krijgen één uniek en onveranderlijk identificatienummer en worden op de kaart vastgelegd. De BAG-gegevens worden ter beschikking gesteld aan overheden en private organisaties.

Project BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) toont vanaf april voortgangsinformatie in de vorm van ranglijsten. In deze ranglijsten is zichtbaar hoeveel gemeenten er zijn aangesloten en wat de planningen van de nog niet aangesloten gemeenten zijn. Op dit moment hebben er 168 gemeenten een audit gehad, daarvan bevinden zich nu 105 gemeenten in audittraject. Er zijn op dit moment 63 gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening. Aan het eind van het jaar zullen alle gemeenten aangesloten moeten zijn op de BAGLV. De ranglijst met alle gemeenten is in de bijlage te vinden.

* Ranglijst BAG van alle gemeenten.pdf